Miljömärkt fisk har liten effekt på miljön

Miljömärkta skaldjur och fisk bidrar inte särskilt mycket till en bättre miljö. Högskolan på Gotland driver just nu ett forskningsprojekt för att ta reda på om miljömärkning och certifiering av odlad fisk och skaldjur leder till en bättre miljö. Men det verkar som miljömärkningen har en ganska liten påverkan på miljön. För trots märkningen är […]

Odlad norsk havslax på många påskbord

Norsk lax har god åtgång under påsken. Det verkar till och med som om påsken skulle slå ut julen som bästa försäljningstid. Nu talar vi om den odlade norska havslaxen. Fiskhandlarförbundets viceordförande Calle Spring försäkrar att den lax som finländarna äter är färsk. Laxen som kommer hit har simmat omkring i de norska fjordarna bara […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa: 10.4 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kuuleminen, MMM:n jatkokirje YKP-uudistuksesta 12.4 Suurhiekka merituulivoimapuiston jatkovalituksen viimeinen jättöpäivä (KHO) 13.4 Viimeinen päivä nimetä ehdokkaat BS RAC:n toimeenpanevaan komiteaan (myös BS RAC-puheenjohtaja ja komitean puheenjohtaja). Varsinainen kokous toukokuussa.

Kalanpyydysten merkintä uudistuu

Hallitus on tänään päättänyt muutoksista kalanpyydysten merkintöihin sekä kalastuksenvalvojan koulutukseen ja kokeeseen. Uudet määräykset pohjautuvat huhtikuun alussa voimaan tulleisiin kalastuslakiin tehtyihin muutoksiin ja ne astuvat voimaan huomenna 5.4.2012. Asetuksen mukaan seisova tai kiinteä kalanpyydys on aina merkittävä yhdellä tai useammalla lippusalolla tai koholla sekä tarvittaessa välikoholla, ja jäältä kalastettaessa säädöksen mukaisella merkkisalolla. Pyydyksen merkitsemiselle asetetut […]

RKTL: M74-oireyhtymän mysteeri ratkaistu

Mädin tiamiinin puutos johtaa lohen ruskuaispussipoikasten kuolleisuuteen (M74). Tiamiinin puutos syntyy, kun ravinnon rasvapitoisuus on suuri ja ravinnosta saatava tiamiinipitoisuus liian pieni energian ja tyydyttymättömien rasvahappojen määrään nähden. Nuorten kilohailien ylenpalttinen määrä lohen ravinnossa lisää M74-oireyhtymän esiintymistä ja voimakkuutta ja heikentää Itämeren lohen lisääntymistä. M74-oireyhtymä on yhteydessä turskan vähyyteen ja kilohailin runsaisiin vuosiluokkiin. Oireyhtymä äityi […]

Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö – Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning

julistaa haettavaksi avustukset kalatalous- ja luonnonvara-alan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen tukemiseksi sekä merenkulun, kalatalouselinkeinojen ja luonnonvara-alan koulutusta edistävää toimintaa varten. Säätiön hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan 30.4.2012 mennessä osoitteeseen Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö, Kalakouluntie 72, 21610 Kirjala. Päätökset avustuksista tehdään toukokuun 2012 aikana. Lisätietoja antaa rehtori Mailis Kuuppo, puh. 0400 638 605, s-posti mailis.kuuppo@livia.fi. […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa:  3.4 Keskustelu silakka- ja kilohailikantojen kanta-arvioista  3.4 Neuvottelu WPD-SAKL Suurhiekka merituulivoimapuistosta  4.4 Viimeinen päivä Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman muutoksen hyväksymiselle kirjallisella menettelyllä    Lähde: SAKL

Kaloista on löydetty sisävesialueella harvinaista IPN-tautia

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira selvittää sisävesialueella harvinaisen IPN-taudin (infectious pancreatic necrosis, tarttuva haimakuoliotauti) esiintymistä kalanviljelylaitoksella Kymijoen vesistössä. Suomen merialueelta IPN-virusta todetaan vuosittain. IPN-virus on ihmiselle vaaraton eikä se estä kalan käyttöä ruokakalana. Jatkotutkimukset ja toimenpiteet IPN-taudin leviämisen estämiseksi sisämaan alueella on aloitettu. Kalankasvattaja voi torjua taudin leviämistä hankkimalla poikasia vain IPN-viruksen varalta tutkitulta poikastuotantolaitokselta, jolla on terveyslupa. […]

hallin kita

ECOSEAL tutkii Itämeren hylkeiden ja ihmisen vuorovaikutusta

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on käynnistänyt kaksivuotisen kansainvälisen ECOSEAL-hankkeen, jossa selvitetään hylkeiden ravinnonkäyttöä ja vaikutusta etenkin rannikkokalastukseen sekä kalastuksen ja metsästyksen vaikutuksia hyljekantoihin. Hanke käynnistyy Itämeren hylkeiden ravintonäytteiden keräämisellä keskisellä Itämerellä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Ensimmäisiä alustavia tuloksia on odotettavissa syksyllä 2012. Itämeren hylkeiden kannat ovat palautumassa viime vuosisadan romahduksen jälkeen. Runsastumisen myötä hylkeiden aiheuttamat […]

Matti Ahosta Eviran pääjohtaja

Hallitus on nimittänyt Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran pääjohtajaksi eläinlääketieteen lisensiaatti Matti Ahon ajaksi 1.5.2012–30.4.2019. Aho siirtyy virkaan maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston osastopäällikön paikalta. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toimivan Eviran päämääränä on tutkimuksella ja valvonnalla varmistaa elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä kasvien ja eläinten terveyttä. Lähde: MMM-tiedote 29.3.2012