Tornionjoen edustan kalastuksesta vuonna 2012 sopu

Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta on 3.5 annettu valtioneuvoston asetus. Pöytäkirjan mukaan lohen ja taimenen kalastus kiinteillä pyydyksillä merialueella on vuonna 2012 sallittu aikaisintaan kesäkuun 19 päivästä. Käytännössä tämä vaikuttaa ainoastaan Ruotsin kalastukseen koska kalastus on siellä aikaisemmin ollut sallittu 17.6 klo 12.00 alkaen. Suomen puolella kalastus on […]

Rödlistad sik upprör yrkesfiskarna också i Sverige

Ät inte sik som är fångad i Östersjön. Det rådet ger Världsnaturfonden som rödlistat fisken. Men varningen retar yrkesfiskarna och förvånar länsstyrelsens experter. – Det finns inget som tyder på att siken är överfiskad längs våra kustområden här uppe i Bottenhavet, säger fiskerikonsulenten David Jonsson. Varje år uppdaterar Världsnaturfonden WWF sin konsumentguide om vilka fiskar […]

HaV ger två miljoner till syresättning av hav

Går det att få liv i syrefria bottnar i Östersjön? Ja, menar en forskningsgrupp vid Göteborgs universitet som vill utveckla en anläggning som både kan syresätta djupvattnet och producera el med hjälp av vindkraft. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu två miljoner kronor till projektet  för att forskarna ska kunna ta fram en studie om […]

Åland fångar kväve med musslor och nät

I höst hoppas han dra upp över 40 ton musslor i sina odlingsnät. Nej, Torbjörn Engman är inte den vrålhungriga skaldjursfantasten. Han är skärgårdsbon som silar näringsämnen ur havet. – Musselodling kan inte lösa Östersjöns problem men den kan fungera som en av många lösningar för att få bukt med övergödningen, säger Torbjörn Engman när […]

Suuret silakka- ja kilohailisaaliit

Silakkaa ja kilohailia on alkuvuoden aikana saatu hyvin saaliiksi. Avomeri on ollut avoin ja troolikalastus on jatkunut ilman katkoksia koko talven. Vuoden 2012 huhtikuun loppuun mennessä on kalastettu Pohjanlahden silakkaa (osa-alueet 30-31) noin 14.300 tonnia enemmän kuin 2011. Pääaltaan, Saaristomeren ja Suomenlahden silakan kalastuksen saalis on 2.600 tonnia suurempi kuin vuonna 2011. Kilohailia on kalastettu […]

Kysely: puutteita ruoan alkuperämerkinnöissä

Ruoantuottajat ja elintarviketyöntekijät kysyivät kuluttajien mielipiteitä ruoan alkuperämerkinnöistä ja kotimaisesta ruuasta. Gallup-kysely järjestettiin 121 ruokakaupan edustalla huhtikuun loppupuolella ympäri Suomen. Vastaajista 65 prosentin mielestä alkuperämerkinnöissä on puutteita, eniten liha- ja kalatuotteissa. Jopa 93 prosenttia vastanneista koki suomalaiselta kuulostavan tuotemerkin käytön harhaanjohtavana, jos tuotteen valmistusmaa ei olekaan Suomi tai pääraaka-aine tulee ulkomailta. Tärkeimpänä suomalaisen ruoan ostokriteerinä […]

Matti Aho aloitti Eviran pääjohtajana

Matti Aho on tänään aloittanut työnsä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran pääjohtajana. Aho on nimitetty tehtävään ajalle 1.5.2012–30.4.2019. Aho siirtyy Eviraan maa- ja metsätalousministeriöstä, jossa hän on toiminut osastopäällikkönä sekä Suomen eläinlääkintöpäällikkönä viimeiset 10 vuotta. Aho aloittaa tehtävänsä innolla ja toiveikkain mielin. ”Eviralla on keskeinen rooli elintarviketurvallisuuden varmistajana, mutta pelkin viranomaistoimin tätä työtä ei saada tehdyksi. Koen tärkeäksi, […]

Mismod præger dansk fiskeri

De danske fiskere ser ikke lyst på fremtiden og efterlyser ro og stabilitet fra politikerne. Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening burde – som formand Svend-Erik Andersen sagde i sin beretning lørdag – være præget af en positiv tone. Men selv om fiskeriet i 2011 havde en flot omsætning, så er det i 2012 mismod og frustration, […]

Grönlannin hylkeenpyytäjät mielenosoituksessa

Grönlannin hylkeenpyytäjät osoittavat mieltään Kööpenhaminassa huomenna 1.5. EU:n hyljetuotteiden tuontikielto on ollut vakava isku Grönlannin hylkeenpyytäjille. Enemmän asiasta alla (tanskaksi).    Dyreværnsaktivister og EU’s importforbud mod sælskindsprodukter har ødelagt markedet for grønlandske sælskind. Eksistensgrundlaget for fangere og deres familier i de grønlandske bygder er derfor truet i alvorlig grad – og nu kommer de til […]

Förbättrade syreförhållanden i Östersjöns djupvatten

Syreförhållandena i sydöstra Östersjöns djupvatten har förbättrats tack vare ett inflöde av syrerikt saltvatten från Västerhavet under november/december 2011. Som en följd av det relativt stora inflödet av vatten från Västerhavet till Östersjön (ca. 150 km3 genom Öresund och Bälten) vilket ägde rum under november/december 2011, har nu syreförhållandena i de södra delarna av egentliga […]