Ensimmäinen Itämeren vieraslajien tunnistusopas ilmestyi

Vieraslajeista on nyt saatavilla suomenkielinen tunnistusopas, joka kattaa suuren osan Suomen merialueilla tavatuista vieraslajeista. Oppaan toivotaan auttavan lajien tunnistamisessa ja havaintojen ilmoittamisessa tutkijoille, sillä rannikolla tavattavat vieraslajit tulevat heikosti esiin ympäristöseurannoissa. Erillistutkimukset ja yleisöhavainnot ovatkin tärkeä ja joskus ainoa keino saada tietoa näistä lajeista. ”Vieraslajeja voi tavata esimerkiksi veneillessä, sukeltaessa, kalastaessa tai muutoin vesirajan alapuolista […]

Pro Kala julkaisi kesäesitteitä

Pro Kala julkaisi kesän kynnyksellä uusia kuluttajaesitteitä. Esite ”Syötävän hyvää silakasta” sisältää silakkareseptejä, muun muassa ”Valkosipuligrillatut silakkafileet” ja ”Kallen silakkavartaat”. Toinen esite ”Monien makujen kala” sisältää reseptejä useammasta kalalajista, muun maussa lohesta, muikusta, kuhasta ja siiasta. Pro Kalan jäsenyritykset jakavat esitteitä asiakkailleen. Lähde: Pro Kala, kesäkuu 

Enorm fiskodling planeras vid gränsen

En enorm fiskodling planeras nära den finländska gränsen, i Primorsk, gamla Björkö. Det handlar om en odling som kunde producera 1-3 miljoner kilo fisk i året. På finländska sidan gränsen begränsar man fiskeodlingars storlek för att miljöpåverkan inte skulle bli för stor. Fiskodlingarna i östra Finska viken, får endast producera 50 – 100 000 kilo […]

Kalatalousbarometri 2012: Kalakauppa ja –jalostus luottavaisia tulevaan

Kalatalouden toimialojen talousnäkemyksiä mittaava tuore Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen barometri osoittaa, että kalatalouselinkeinon taloudelliset odotukset olivat suotuisia. Odotukset olivat kuitenkin maltillisempia kuin edellisvuonna. Helmikuussa tehdyn haastattelun mukaan kaikkien yksittäisten toimialojen taloudelliset näkymät olivat positiivisia. Vahvinta luottamus tulevaan oli kalan vähittäiskaupassa, jalostuksessa ja tukkukaupassa. Alkutuotannossa näkymät olivat selvästi maltillisempia. Sekä kalastuksessa että kalanviljelyssä tulevaisuuden odotuksia kuvaava […]

Fiskeri-reform bliver hæmmet af beslutningslammelse i EU

Ministerrådets udspil til en ny fiskeripolitik har endnu lang vej – det er afgørende, at EUs beslutningslammelse bliver løsnet op, mener Danmarks Fiskeriforening Det er positivt, at Ministerrådet i EU nu er enig om de overordnede rammer og principper for de videre forhandlinger om den fælles fiskeripolitik. Danmarks Fiskeriforening understreger dog behovet for, at det […]

Lohi eduskunnan suuressa valiokunnassa

Eduskunnan suuri valiokunta antoi tänään lausumansa ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi koskien Itämeren lohikannan hoitosuunnitelmaa. Kuultavana oli ministeri Jari Koskinen. Hyväksyttiin seuraava lausuma (SuVX 104/2012 vp): Suuri valiokunta yhtyy erikoisvaliokuntien lausunnoissa olevin huomautuksin valtioneuvoston kantaan asetusehdotuksen tavoitteiden oikeasuuntaisuudesta. Valiokunta edellyttää, että valtioneuvosto täydentää alustavaa kantaansa siten, että siinä otetaan huomioon erikoisvaliokuntien lausunnoista ilmenevät kysymykset […]

Neuvostolta yleisnäkemys kalastuspolitiikan uudistamiseksi

Kalastusneuvoston keskeisenä aiheena oli EU:n yhteisen kalastuspolitiikan perusasetuksen uudistus. Esillä olivat myös asetusehdotukset kalastus- ja vesiviljelyalan yhteisestä markkinajärjestelystä ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Suomea edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. Ministeri Koskinen piti puheenjohtajamaa Tanskan valmistelemaa ehdotusta EU:n yhteisen kalastuspolitiikan perusasetuksesta ja siitä saavutettua neuvoston yleisnäkemystä merkittävänä askeleena oikeaan suuntaan: – On tärkeää, että kalakantojen […]

Elinkeinokalatalouden toimintaohjelma toteutumassa aikataulussa

Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma 2007 – 2013 on toteutumassa suunnitellussa aikataulussa. Vuoden 2011 lopulla julkisista varoista on sidottu 62,2 miljoona euroa, mikä on 68 % toimintaohjelman julkisen tuen ohjelmakehyksestä. Ohjelman julkisista varoista on maksettu 50 % kehyksestä. Toimintaohjelman seurantakomitea kokoontui eilen Helsingissä ja hyväksyi ohjelman täytäntöönpanokertomuksen vuodelta 2011. Suurin osa varoista on sidottu kalanjalostuksen ja kalatukkukaupan […]

Ett öppet brev om sälplågan i Bottenviken

Sälstammarna av både gråsäl och vikaresäl växer okontrollerat och utgör idag ett regionalt allvarligt hot mot yrkesfisket, sportfisket, besöksnäringen, restaurangnäringen och handeln i övrigt som vill ha tillgång till regional och lokal fisk. ETT GRUNDLÄGGANDE FEL är att de årliga inventeringar och räkningar som görs av sälbestånden inte är tillförlitliga. Det är lättast att räkna […]

Kalastuspolitiikan perusasetuksen uudistus neuvostossa

Maatalous- ja kalastusneuvoston keskeisenä aiheena on EU:n yhteisen kalastuspolitiikan perusasetuksen uudistus. Ministerit pohtivat myös ehdotuksia asetukseksi kalastus- ja vesiviljelyalan yhteisestä markkinajärjestelystä sekä asetukseksi Euroopan meri- kalatalousrahastosta. Suomea tässä vain kalastusasioita käsittelevässä neuvostossa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. Puheenjohtajamaan Tanskan pyrkimyksenä on muodostaa neuvoston yleisnäkemys Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta. Asetusehdotuksen keskeisiä elementtejä […]