Avustus uusien kalaelintarvikkeiden kehittämiseen

Valtioneuvosto hyväksyi tänään 11.3. asetuksen miljoonan euron rahoituksesta, joka myönnetään avustuksina yrityksille uusien kalaelintarvikkeiden kehittämiseen. Avustusta voivat hakea kaiken kokoiset ja kaikkien alojen yritykset, jotka haluavat toteuttaa vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalojen käyttöä lisäävän tuotekehityshankkeen. – Tavoitteena on lisätä vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalojen ruokakäyttöä ja parantaa kalatalousalan työllisyyttä. Myös ilmasto ja ympäristö hyötyvät, koska kotimaisen kalan […]

Kalan ulkomaankauppa, joulukuu 2020 (ennakko)

Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita joulukuussa 2020 vajaat 7 miljoonaa kiloa, joka oli arvoltaan 15,6 miljoonaa euroa. Vietyjen kalakilojen määrä pieneni edellisvuoden joulukuuhun verrattuna noin 1,5 miljoonalla kilolla, viennin arvon laskiessa 3,1 miljoonalla eurolla. Ihmisravinnoksi vietyjen tuotteiden määrä oli 6,5 miljoonaa kiloa, arvoltaan 15,2 miljoonaa euroa. Viennin määrä laski edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 0,7 miljoonalla kilolla, […]

Arandan seurantamatka: Itämeren lämpötilat paikoin ennätyksellisen korkeita

Itämeren vesi lämpenee ja syvän veden lämpötilat ovat paikoin ennätyksellisen korkeita. Saaristomeren keskiosan ja Selkämeren fosforipitoisuudet kasvavat. Seurantatulokset selvisivät merentutkimusalus Arandan vuosittaisella talviseurantamatkalla tammikuussa. Matka on osa merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaa. Itämeren syvän veden lämpötilassa on havaittavissa viimeisten 20–30 vuoden aikajaksolla jopa 2–3 asteen nousu. Matkan aikana mitattiin paikoin ennätyksellisen korkeita lämpötiloja Suomenlahdella, Ahvenanmerellä ja Pohjanlahdella. Ahvenanmeren […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 9.3. EMKR2021 valmistelutyöryhmän kokous 10.3. Suomen kalatuotteiden ilmastovaikutusten laskenta -projektin ohjausryhmän kokous 11.3. Pro Kalan hallituksen kokous 12.3. Webbinarium: Innovationer för ett renare Östersjön

Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen (Pori) ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtävillä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (ELY-keskus) on käsiteltävänä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaista yhteysviranomaisen perusteltua päätelmää varten Suomen Hyötytuuli Oy:n Porin Tahkoluodon merituulipuiston laajennushanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus. Arviointiselostus liitteineen löytyy sähköisesti ympäristöhallinnon verkkosivuilta: Ymparisto > Suomen Hyötytuuli Oy, Tahkoluodon merituulipuiston laajennus, Pori Varsinais-Suomen ELY-keskus varaa jakelussa mainituille tahoille mahdollisuuden lausunnon antamiseen arviointiselostuksesta viimeistään 30.4.2021. SAKL antaa […]

Kaupallisen kalastajan määritelmään esitetään muutosta

Hallitus esittää, että kalastuslain ja kalastuksen tukilainsäädännössä olevaa määritelmää kaupallisesta kalastajasta muutetaan, jotta voidaan välttää vuoden vaihteessa voimaan tulleen arvonlisäverolain muutoksen epätoivotut vaikutukset kaupalliseen kalastukseen ja kotimaisen kalan saatavuuteen. Kaupalliset kalastajat on kalastuslaissa jaettu kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat päätoimisemmin kalastavat ja toiseen ryhmään sivutoimisesti kalastavat kalastajat. Vuoden vaihteessa voimaantullut arvonlisäverolain verovelvollisuusrajaa koskeva muutos nosti […]

Silakkaa viisi ja muuta kotimaista kalaa kaksi kertaa enemmän ruokapöytään – onko tavoite edes mahdollista?

Miljoonien kilojen silakkasaaliista vain kolme, neljä prosenttia syödään Suomessa. Troolari Hanne on kiinnittynyt Reposaaren kalasataman laituriin lajittelulaitoksen viereen. Selkämereltä nostettu 50 tonnin saalis imetään ruumasta kohti lajittelua heti aamutuimaan. Pimeä helmikuun aamu valkenee ja kymmeneen mennessä kalat on käsitelty. Lajittelukoneen kuljetin nostaa silakat pois altaasta, jonne ne purkautuvat laitoksen vastaanottosiiloista. Pienet silakat päätyvät teollisuuskalaksi eli […]

Ensi viikolla

26.2. MMM:n lausuntopyyntö Saimaan kalastusrajoituksista, linkki https://mmm.fi/-/saimaan-kalastusrajoitusaluetta-halutaan-laajentaa-asetus-kalastusrajoituksista-lausunnolla