Kalan ulkomaankauppa, tammikuu 2021 (ennakko)

Kalan ja kalatuotteiden tuontimäärä laski 1,8 miljoonalla kilolla vuoden takaisesta, samalla kun tuonnin arvo laski 19,1 miljoonalla eurolla. Kalan ja kalatuotteiden tuontimäärä oli 5,2 miljoonaa kiloa ja tuonnin arvo 23,8 miljoonaa euroa. Ihmisravinnoksi tuotujen tuotteiden määrä oli 5 miljoonaa kiloa ja arvo 23,6 miljoonaa euroa. Muuksi kuin ihmisravinnoksi tuotiin 0,3 miljoonaa kiloa. Norjasta tuotiin tammikuussa […]

Kiintiöityjen kalalajien tuottajahinnat loka-joulukuu 2020

Silakan kokonaishinta (0,24 euroa kilolta) nousi hieman verrattuna hintaan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä (0,22 euroa kilolta). Elintarvikesilakan hinta oli 0,40 euroa kilolta. Rehuksi käytettävän teollisuussilakan hinta pysyi neljännellä vuosineljänneksellä 0,19 eurossa kilolta. Kilohailin hinta pysyi samana kuin kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja oli 0,19 euroa kilolta. Peratun lohen tuottajahinta oli neljännellä vuosineljänneksellä 5,96 euroa kilolta. Viimeisellä vuosineljänneksellä […]

Suomi ja Ruotsi ovat sopineet Tornionjoen kalastusmääräyksistä kalastuskaudelle 2021

Maa- ja metsätalousministeriö ja Ruotsin meri- ja vesiviranomainen ovat sopineet Tornionjoen kalastussääntöön liittyvistä poikkeuksista. Uusia kalastusmääräyksiä aletaan soveltaa 1.6.2021 alkaen. Tornionjoella sovellettavat kalastusmääräykset ovat vuoden 2021 kalastuskaudella lähes samat kuin vuonna 2020. Ainut uusi määräys koskee lohenkalastusta kiinteillä pyydyksillä Tornionjoen merialueella. Se edellyttää, että lohenkalastusta koskevan kiellon aikana 11.6.-5.9.2021 saa kalastaa vain sellaisilla kiinteillä pyydyksillä, […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 31.3. Webinaari: Tukala innovaatio-ohjelman Tutkimusta ja ratkaisuja kalastuksen tueksi, lisätietoja https://merijakalatalous.fi/webinaarisarja-kertoo-kalatalouden-innovaatio-ohjelmien-ajankohtaiset-kuulumiset/   8.4. EMKR2021 valmistelutyöryhmän kokous 9.4. SAKL:n vuosikokous, kutsu http://sakl.fi/kokouskutsu-liiton-jasenille-liiton-saantomaarainen-vuosikokous-2021/

MSC-sertifikaatti pysyy voimassa

Suomen (SAKL) silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen MSC-sertifikaatti pysyy edelleen voimassa. Sertifikaatin toinen auditointi on kestoltaan ollut ennätyspitkä. Auditointi alkoi kesäkuussa 2020 ja päättyi 19.3.2021 kun sertifiointilaitos Lloyd´sin laatima auditointiraportti julkaistiin MSC:n sivuilla. Auditointiprosessi on tällä kertaa ollut harvinaisen vaikea ja työläs, lähinnä johtuen pääaltaan silakkakannan tilasta. Myös harmonisointi muiden maiden MSC-sertifikaattien kanssa on […]

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Brysselissä 22.-23. maaliskuuta.  Kalatalousasioissa neuvosto pääsi poliittiseen yhteisymmärrykseen puheenjohtajan välitysehdotuksesta, jolla muutetaan eräiden kalakantojen kalastusmahdollisuuksia (TAC:t ja kiintiöt) ja syvänmeren kalakantoja koskevia asetuksia vuodelle 2021 ja 2022. Asetuksen soveltamisalueena on laajasti Itäisen Atlantin kalakannat. Asetusmuutoksella määritetään jäsenvaltioille väliaikaiset kalastuskiintiöt tämän vuoden heinäkuun loppuun saakka. Pysyvät TAC:t ja kiintiöt voidaan asettaa […]

Luke selvitti ponttoonirysästä vapautettujen lohien selviytymistä

Luonnonvarakeskus (Luke) selvitti kesällä 2020 ponttoonirysistä vapautettujen luonnonlohien eloonjääntiä Pohjanlahden rannikolla. Rysästä vapauttamisen aiheuttama kuolleisuus arvioitiin olevan suurilla, usean merivuoden lohilla korkeimmillaan 21–26 prosenttia ja pienillä, yhden merivuoden lohilla 19 prosenttia. Vapautettavien lohien eloonjääntiä tutkittiin merkitsemällä ponttoonirysistä (PU-rysä) vapautettavia rasvaevällisiä luonnonlohia yksilömerkillä yhteistyössä rannikon rysäkalastajien kanssa Selkämerellä Porin-Merikarvian edustalla ja Pohjois-Perämerellä. Lisäksi lohia merkittiin perinteisistä […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 23.3. MMM:n elinkeinokalatalousyksikön ja kalaelinkeinojärjestöjen välinen tapaaminen 24.3. Webinaari: Blue Products innovaatio-ohjelman ‘Huomisen kalatuotteet’, lisätietoja https://merijakalatalous.fi/webinaarisarja-kertoo-kalatalouden-innovaatio-ohjelmien-ajankohtaiset-kuulumiset/ 31.3. Webinaari: Tukala innovaatio-ohjelman Tutkimusta ja ratkaisuja kalastuksen tueksi, lisätietoja https://merijakalatalous.fi/webinaarisarja-kertoo-kalatalouden-innovaatio-ohjelmien-ajankohtaiset-kuulumiset/

Kalan ulkomaankauppa 2020 (ennakko)

Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita 83 miljoo­naa kiloa vuonna 2020. Viennin määrä pieneni 4,6 miljoonalla kilolla edellisvuodesta. Viennin arvo, 178 miljoonaa euroa, kasvoi 14 miljoonalla eurolla. Norjasta tuodun tuoreen kokonaisen lohen edelleen viennin arvo muualle Eurooppaan laski kahdella miljoonalla eurolla 117 miljoonasta eurosta 115 miljoonaan euroon. Ihmisravinnoksi vietyjen tuotteiden määrä oli 72 miljoonaa kiloa, ja […]

Saga Fursin huutokaupan välitysmyynti yli 100 miljoonaa

Saga Fursin verkossa järjestetty turkishuutokauppa päättyi tänään. Tarjolla olleista 2,5 miljoonasta sertifioidusta minkinnahasta myytiin yli 90 % ja 660 000 sertifioidusta Saga®-ketun- ja suomensupinnahasta 70 %. Huutokaupan välitysmyynnin arvo oli 104 miljoonaa euroa (04/2020: 32 milj. euroa). Ostot menivät pääosin Kiinaan ja niitä tehtiin myös Etelä-Koreaan, eurooppalaiselle muotiteollisuudelle ja Venäjälle. ”Minkkimarkkinaa pitkään vaivannut ylituotanto on […]