Ensi viikolla

Ensi viikolla muun muassa: 28.10. ELKA-kokous, MMM:n elinkeinokalatalousyksikön ja kalaelinkeinojärjestöjen välinen kokous, ajankohtaiset asiat (Skype) (KJ) 28.10. Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen seurantaryhmän kokous (Teams) (HjS, KJ) 29.10. ELKA-järjestöjen viestintäpalaveri (Teams) (KJ)

Saaristo-ohjelma 2020-2023 julkaistu

Ihmisten saaristo: Saaristo- ja vesistöalueiden valtakunnallinen kehittämisohjelma vuosille 2020-2023 julkaistaan 21.10.2020. Ohjelma antaa saaristo- ja vesistöalueiden kehittämiselle suuntaviivoja ja esittää tavoitteita niiden tulevaisuudelle. Ohjelma nostaa keskiöön ihmiset ja hyvän elämän saaristo- ja vesistöalueilla. Se on laadittu yhteistyössä saaristo- ja vesistöalueiden toimijoiden kanssa saaristolaisten ääntä kuunnellen. Ohjelma on kiinni ajassa, ja se huomio ajankohtaiset ilmiöt, kuten […]

Ministeri Leppä: Itämeren kalastuskiintiöt noudattavat kestävyyden periaatteita

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on tyytyväinen EU:n kalastusneuvoston maanantaina Luxemburgissa tekemään päätökseen Itämeren ensi vuoden kalastuskiintiöistä.  Suomen lähtökohtana Itämeren kalastuskiintiöistä päätettäessä on, että kalastuskiintiöt vahvistetaan kestävää enimmäistuottoa, monivuotista suunnitelmaa ja tieteellistä neuvoa kunnioittaen. ”Nyt hyväksytty ratkaisu on EU:n yhteisen kalastuspolitiikan periaatteiden ja Suomen tavoitteiden mukainen. Useiden kalakantojen osalta tehtiin suuria leikkauksia, mutta joidenkin kantojen osalta kiintiöitä […]

Väitös: Ruoantuottajan työturvallisuuden reseptiä etsimässä

Ennen kuin ruoka on edessämme, on joku tehnyt sen tuottamiseksi kaikkein vaarallisimpia töitä maailmassa. Maatalous ja ammattikalastus ovat ammatteina vuodesta toiseen sijoittuneet sekä kotimaisissa että kansainvälisissä työtapaturmatilastoissa top kymppiin – mutta miksi? MMM Kim Kaustellin väitöstutkimuksessa haettiin vastausta edellä esitettyyn kysymykseen riskien hallinnan näkökulmasta: mitkä tekijät myötävaikuttavat tapaturmien syntyyn ja mitkä niiden ennaltaehkäisyn onnistumiseen? Suomalaiset maanviljelijät ja […]

Eurooppalaiset ammattikalastajat vastustavat merellisiä tuulivoimapuistoja

(Kommentti: Juttu englanniksi ja kyseinen kannanotto koskee Pohjanmerta. Valitettavasti myös Itämerellä, Pohjanlahti mukaan luettuna, on meneillään hankkeita merellisten tuulivoimapuistojen rakentamiseksi. Ammattikalastus ja kalakannat ovat jälleen kerran uhattuina.)   European fishing industry associations representing 2000 fishing vessels from Portugal to Sweden have written to MEPs to make clear their concerns about the future of the North […]

Kotimaisen kalan edistämisohjelma lausunnoille

Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoite on, että vuonna 2027 suomalaiset syövät kalaa ravitsemussuositusten mukaisesti 2-3 kertaa viikossa. Kalan käytön kasvu lisäisi työpaikkoja ja toimeentuloa, parantaisi ihmisten terveyttä ja pienentäisi ruokavalion ilmasto- ja ympäristöjalanjälkeä. Edistämisohjelmaa voi kommentoida lausuntopalvelussa 27.11. asti. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma tavoitteena on edistää kotimaisen kalan käyttöä. Hallitusohjelman mukaan ”lisätään kotimaisen kalan tarjontaa ja […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 19.-20.10. EU:n kalastusneuvoston kokous, Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistaminen vuodeksi 2021 20.10. MMM:n lausuntopyyntö, ehdotus valtioneuvoston asetuksen eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista ja jälleenlaivauspaikoista muuttamisesta 22.10. EMKR2021-valmistelutyöryhmä 23.10. Eduskunnan valtionvarainvaliokunnan maatalousjaoston lausuntopyyntö, HE 146/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021 (kalatalous)

Sälarna ger torsken symptomer på levercancer och skrumplever

(Artikel på danska) De nuttede sæler, der ind imellem nysgerrigt kigger på én fra havoverfladen, med store våde og troskyldige øjne, er slet ikke så uskyldige endda. For ud over at være koldblodige dræbere under vand, så smitter de også fisk som torsk med sæl-orm. Parasitter som forskerne nu har fundet giver torsken den ubudne […]

Koronavaikutukset – pitkittyvä pandemia lisää epävarmuutta myös elintarvike- ja metsäsektoreilla

Koronapandemian vaikutukset luonnonvara-alalla vaihtelevat vahvasti sektoreittain. Kansainvälinen matkailu Suomeen on pysähtynyt, eikä lisääntynyt kotimaan kysyntä ole tuonut riittävää helpotusta. Metsäsektorilla joidenkin tuotteiden markkinat ovat lisääntyneet, osan lähes romahtaneet. Maa-, elintarvike- ja kalataloudessa huolestuttavat pandemian vaikutukset alkutuotantoon, jalostukseen ja logistiikkaan. Kuinka käy globaalin vapaan kaupan? Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuore raportti pureutuu koronatilanteen vaikutuksiin metsäsektorille, luontoon perustuvaan matkailu- […]

Kalatalouden väliaikaiseen koronatukeen muutoksia – haku aukeaa 14.10.2020

Valtioneuvosto hyväksyi kalatalouden väliaikaista koronatukea koskevan asetusmuutoksen 1.10.2020 ja se tuli voimaan 5.10.2020. Muutosten tavoitteena on yhtenäistää kalatalouden yrityksille myönnettävien korona-avustusten ehtoja yritysten yleisen kustannustuen kanssa. Uusien avustusehtojen mukainen hakumenettely avataan 14.10.2020. Kalatalouden väliaikaista koronatukea yhtenäistettiin yritysten yleisen kustannustuen kanssa 5.10.2020 voimaan tulleella valtioneuvoston asetuksen muutoksella (680/2020). Muutoksen taustalla on eduskunnan kustannustukilain yhteydessä antama lausuma, […]