Kalan ulkomaankauppa 2020

Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita 83 miljoo­naa kiloa vuonna 2020. Viennin määrä pieneni 4,3 miljoonalla kilolla edellisvuodesta. Viennin arvo, 179 miljoonaa euroa, kasvoi lähes 15 miljoonalla eurolla. Norjasta tuodun tuoreen kokonaisen lohen edelleen viennin arvo muualle Eurooppaan laski kahdella miljoonalla eurolla 117 miljoonasta eurosta 115 miljoonaan euroon. Ihmisravinnoksi vietyjen tuotteiden määrä oli 73 miljoonaa kiloa, […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavat asiat: 29.9. MMM: Keskustelutilaisuus siikaa koskevista tutkimustuloksista 30.9. EU17 kalastusjaosto

Helsingin silakkamarkkinat 3.-9.10.

Stadin Silakkamarkkinoita vietetään perinteiseen tapaan Helsingin Kauppatorilla 3.–9. lokakuuta 2021. Silakkatuotteita saapuu myymään lähes 30 kalastajaa eri puolilta Suomea. Tarkemmat tiedot markkinoiden kalastajista ja muista toimijoista löydät täältä. Stadin Silakkamarkkinat käynnistyy tuttuun tapaan lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina, ja silakkaostoksille ehtii aina seuraavan viikon lauantaihin saakka. Stadin Silakkamarkkinat on Suomen vanhimpia yleisötapahtumia, jota on juhlittu Helsingissä jo vuodesta 1743. Kalastusalusten […]

Kirjolohien lopetus Ahvenanmaalla päätökseen IHN-taudin hävittämiseksi

Ahvenanmaalla kirjolohien lopetus ja perkaus on saatu päätökseen IHN-tartunnan saaneissa pitopaikoissa. Ruokavirasto määräsi kesäkuussa kolmen tartunnan saaneen pitopaikan kirjolohet lopetettavaksi, jottei vertamuodostavan kudoksen kuoliotauti leviäisi muihin kalanviljelylaitoksiin ja pitopaikkoihin Ahvenanmaalla. Taudin hävittäminen pitopaikoissa jatkuu parhaillaan rakenteiden puhdistamisella ja desinfioimisella. Ahvenanmaan eläintautiviranomaiset valvoivat tartunnan saaneiden pitopaikkojen kalojen lopettamista. Teuraskoon saavuttaneet oireettomat kalat teurastettiin elintarvikekäyttöön ja loput […]

Ensi viikolla

21.9. EU17 kalastusjaosto, kalastusmahdollisuudet vuodelle 2022 22.9. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, E 98/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2022 ja asetuksen (EU)/2021/0953 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta (kalastuskiintiöt 2022) 22.9. Tukala -hankkeen ohjausryhmän kokous 23.9. Eduskunnan ympäristövaliokunta, kuuleminen, E 98/2021 vp Valtioneuvoston […]

Saga Fursin verkkohuutokauppa päättyi

Saga Fursin 9.-16. syyskuuta verkossa käyty huutokauppa on päättynyt. Syyskuun huutokauppa oli myyntikauden viimeinen. Markkinajohtajana yhtiön minkinnahkojen myyntipolitiikka perustui kauden aikana tapahtuneen voimakkaan hintojen nousun jälkeen hintatason puolustamiseen ja pyrkimykseen vakauttaa markkinaa. Tästä johtuen minkkihuutokaupassa alempien laatuluokkien myyntiprosentit nousivat korkeammiksi kuin parempilaatuisten nahkojen myyntiprosentit. Tarjotuista 2,5 miljoonasta minkinnahasta myytiin 70 % ja minkinnahkojen hinta kaksinkertaistui […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa. 14.9. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, HE 114/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta, https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+114/2021 14.9. EMKR2021 valmistelutyöryhmä 15.9. Ohjausryhmän kokous, kalatuotteiden hiilijalanjälki (Luken hanke) 16.9. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, U 37/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen […]

Kalan ulkomaankauppa, kesäkuu 2021 (ennakko)

Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen kesäkuussa 2021 noin 31 miljoonan euron arvosta; noin 6,7 miljoonaa kiloa. Tästä vajaat 0,5 miljoonaa kiloa oli tuoreen kokonaisen lohen kauttakulkutuontia, jossa lohta vietiin Suomen kautta muualle Eurooppaan. Suomeen tuodusta lohesta jäi kesäkuussa maahan 2,1 miljoonaa kiloa. Tuonnin arvo laski 23 prosentilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, tuonnin määrän laskiessa 20 prosentilla. […]

Vastaus kirjalliseen kysymykseen hallituksen esitysluonnoksesta rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisestä ja korvaamisesta

Kansanedustaja Jari Myllykosken /vas ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 429/2021 vp: Mihin toimenpiteisiin maa- ja metsätalousministeriö ryhtyy turvatakseen toimialaansa kuuluvien ammattikalastajien oikeuden merimetsojen kalastuselinkeinolle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen ja mihin toimenpiteisiin maa- ja metsätalousministeriö ryhtyy varmistaakseen, ettei valmisteltava laki ole ammattikalastajia kohtaan syrjivä, kun maatalous-, porotalous- ja kalaviljelytoimijat ovat korvausten piirissä? Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: […]

Lakiesitys Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta eduskunnan käsittelyyn

Hallituksen esitys laiksi Euroopan meri-, kalatalous ja vesiviljelyrahastosta siirtyy eduskunnan käsittelyyn. Valtioneuvosto päätti asiasta yleisistunnossaan 2.9.2021. Lakiesityksellä täydennetään rahastoa koskevia EU-asetuksia ja säädetään rahaston kansallisesta toimeenpanosta. Lakiesitys sisältää säädöksiä esimerkiksi tuen hakemista, myöntämistä ja maksamista koskevista menettelytavoista, tuen myöntämisen edellytyksistä ja hyväksyttävistä kustannuksista, viranomaisten rooleista sekä ohjelman tietojärjestelmästä. Muutokset Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ohjelmakauden 2014−2020 […]