ICES julkaisi neuvonantonsa vuodelle 2019

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on tänään julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2019 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2019. Suluissa EU:n kalastusneuvoston vahvistama kiintiö EU:n jäsenmaille vuodelle 2018. Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): enintään 88 703 tonnia (84 599, kesällä 2018 tuleva korotus 95 566) Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): vaihteluväli 115 591 – 192 787 tonnia, hoitosuunnitelman mukainen […]

Kala on eettisesti tietoisen kuluttajan valinta

Kalalla on tärkeä asema suomalaisten ruokapöydässä. Kala on terveellistä ja ympäristöystävällistä ruokaa. Lukuisille suomalaisille kalastus on myös rakas harrastus ja hyvinvoinnin ylläpitäjä. Kala-alalla eletään luonnon ehdoilla, luontoa kunnioittaen. Suurin osa uudesta tutkimustiedosta osoittaa, että kalat tuntevat kipua. Kivunaistimuksen tai -kokemuksen laatua ei kuitenkaan tunneta täysin. Eläinsuojelulain mukaan eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa […]

Ammattikalastus on kestävää ja vastuullista toimintaa

Ammattikalastuksen ydin on kestävä ja vastuullinen toiminta. Jokainen ammattikalastaja vastaa omasta toiminnastaan, mutta vaikuttaa samalla koko elinkeinon ulkoiseen kuvaan. Suomen Ammattikalastajaliiton strategisena päälinjauksena elinkeinolle on, että ammattikalastusta harjoitetaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Tuotamme kuluttajille kotimaista kalaa. Toimimme ympäristön ehdoilla ja sopeutamme toimintamme kestävän kalastuksen mukaisesti. Muistutamme liiton jäseniä siitä, että pyyntiin asetetuista pyydyksistä […]

Kalan kysyntä kasvaa, mutta kotimainen tarjonta on kriisissä

Lähes jokainen suomalainen syö kalaa, ja jopa kolme neljästä haluaisi syödä sitä vieläkin enemmän. Suuresta kysynnästä huolimatta kalatalous joutuu kohtaamaan niin ympäristöstä kuin lainsäädännöstä ja viranomaisista johtuvia ongelmia. Tällä viikolla järjestettävä Kalaviikko 2018 -seminaari pureutuu alan positiivisiin ja negatiivisiin haasteisiin.   Pro Kala ry:n viime vuonna teettämän kuluttajatutkimuksen mukaan 95 prosenttia suomalaisista syö kalaa. – […]

Liiton hallitus 28.2 Turussa

Liiton hallitus kokoontuu tilinpäätöskokoukseen 28.2 Turussa. Asialistalla ovat muun muassa seuraavat asiat: Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus 1/2018 Vuosikokous 2018, 22.3 Helsinki tilinpäätös 2017 toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018 jäsenmaksut 2019 Toimintaohjelma (EMKR) 2014-2020, tilannekatsaus kalastuksen innovaatio-ohjelman tilanne toimintaohjelman muutos Kalastuksen kehittämisryhmä, tilannekatsaus Vuoden 2018 kiintiöt sekä toimijakohtaiset kiintiöt, tilannekatsaus Silakan ja kilohailin […]

Liiton hallitus 18.1 Helsingissä

Liiton hallituksen seuraava kokous on 18.1 Helsingissä. Asialistalla muun muassa seuraavat asiat: Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus 3/2017 Tutkimuksen ja kalastuksen kumppanuushanke (TUKALA), keskustelu toimista Alustavat valmistelut: Sääntömääräinen vuosikokous 22.3 Helsinki tilinpäätösvalmistelut alustava toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018, jäsenmaksut 2019 Nord Stream II -sopimus, tilannekatsaus Seuraamus- ja valvontalain muutos, tilannekatsaus Vuoden 2018 kalastuskiintiöt, […]

Kala-ala tarvitsee toimia – NYT

Julkilausuma SAKL:n hallituksen kesäkokous 1.-2.9.2017   Kuluttajat ja vähittäiskauppa huutavat kotimaisen kalan perään. Valitettavasti tuotanto ei pysty vastaamaan lisääntyneeseen kysyntään ja toimia tilanteen korjaamiseksi tarvitaan välittömästi. Ammattikalastajien mielestä puheiden aika on ohi. Ainoa tapa lisätä kotimaisen kalan saatavuutta ja kulutusta on lisätä sen tarjontaa. Ammattikalastajan luonnosta pyytämän kalan osuus on nykyisin alle 6 % kokonaiskulutuksesta […]

Liiton hallituksen kesäkokous 1.-2.9. Helsingissä

Liiton hallituksen perinteinen kesäkokous pidetään tällä kertaa Helsingissä. Kokouksen erityisteemana on kalastuksen innovaatio-ohjelma. Asialistalla muun muassa seuraavat asiat: Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kalastuksen innovaatio-ohjelma keskustelu ohjelman sisällöstä ja käytännön toimista, Luken edustajat paikalla Pöytäkirjan tarkistus 2/2017 Hallituksen järjestäytyminen Kalastuskiintiöt 2018 Kansallinen seuraamus- ja valvontalaki (YKP) Toimintaohjelma (EMKR) 2014-2020, tilannekatsaus ohjelman muutos, syksy 2017 […]

Liiton vuosikokous 2017

Kokouskutsu Aluejärjestöille                                                           Henkilöjäsenille Tiedoksi: Hallituksen jäsenet ja varajäsenet   Liiton vuosikokous 2017 Aika              Perjantai 7.4.2016 klo 10.00-14.00 (kahvi klo 09.45) Paikka           Hotel Seaport, Matkustajasatama, Turku Vuosikokousohjelma klo 10.00             Kokouksen avaus –          liiton puheenjohtaja Olavi Sahlstén 10.05             Silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen MSC-arviointiprosessi – ajankohtainen tilanne –          toimitusjohtaja Kim Jordas 10.30             ELY-keskuksen ajankohtaiset asiat –          […]