Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 13.11. EMKR Suomen toimintaohjelmaa 2021-2027 valmistelevan työryhmän kokous (KJ)

Spotlight: Merimetsot

Yle Fem -kanavan Spotlight-ohjelma käsitteli 4.11. Suomen merimetso-ongelmaa. Ohjelma on katsottavissa Areenassa. Toimittajana Louise Bergman. Linkki: https://areena.yle.fi/1-4587412

Itämeren hyljekannat jatkavat kasvua

Vuonna 2019 Itämerellä nähtiin lentolaskennoissa runsaat 38 000 harmaahyljettä eli hallia. Näistä Suomen merialueella oli noin 14 200. Perämeren jäillä laskenta-aikaan olleiden norppien määräksi arvioitiin runsaat 12 800 yksilöä. Laskennoissa nähtyjen hallien määrä on pysynyt useita vuosia noin 30 000 yksilössä. Laskentakannan kasvu lähelle 40 000 yksilöä selittyy todellisen kannan kasvun lisäksi myös viime kevään hyvillä […]

Asetus Itämeren kalastusmahdollisuuksista 2020

EU:n neuvosto antoi 30.10. asetuksen Itämeren kalastusmahdollisuuksista (kiintiöt) 2020. Linkki suomeksi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1838&from=EN Länk på svenska https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1838&from=EN

Ensi viikolla

Ensi viikolla agendalla muun muassa. 6.11. Melan kalastajien ja poronhoitajien neuvottelukunta, Espoo (KJ) 7.-8.11. Kalatalouden innovaatiopäivät, Vantaa (KJ)

Merimetsotyöryhmä esittää alueellisen yhteistyön lisäämistä ja poikkeuslupien käsittelyn tehostamista

Merimetson aiheuttamien vahinkojen rajoittamista pohtinut työryhmä on luovuttanut ympäristöministeriölle ehdotuksensa kansalliseksi merimetsostrategiaksi ja siihen liittyväksi toimenpidesuunnitelmaksi. Työryhmä esittää alueellisen yhteistyön kehittämistä, jotta paikallinen tieto saadaan nykyistä paremmin käyttöön merimetsojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisyssä ja poikkeuslupien käsittelyssä. Ympäristöministeriö pyytää antamaan ehdotukseen lausuntoja marras-joulukuun aikana. Strategian tavoitetilana on sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä rinnakkaiselo merimetson kanssa niin, että suotuisan […]

Kalatalouden tuotot kasvoivat – merialueen kalastuksen vähenivät

Vuonna 2017 kalatalousyritysten tuotot olivat yhteensä 959 miljoonaa euroa ja alalla toimi 1 643 yritystä. Kalatalousyritykset työllistivät 2 498 henkilötyövuotta. Yrityksistä 71 prosenttia oli kalastusyrityksiä. Tuotoiltaan ja työllistävyydeltään suurin toimiala oli kalanjalostus. Kalanjalostajat tekivät myös alan suurimman nettotuloksen. Eniten nettotulostaan paransivat vesiviljely-yritykset. Kalatalouden kannattavuustilaston mukaan kalataloudessa toimi 1 643 yritystä vuonna 2017. Tilaston tiedot koskevat yrityksiä, jotka toimivat […]

Rannikon pienvesien kunnostaminen voi lisätä ahventen määrää

Luonnonvarakeskuksen selvitys tuo uutta tietoa Merenkurkun rannikon pienvesien kunnostuksista ja niiden toimivuudesta poikastuotannossa. Jo pienin toimenpitein kunnostetut kohteet voivat toimia hyvinä ahvenen ja hauen kutualueina. Kunnostamalla voidaan saada myös lisäaikaa heikentymässä olevalle kutualueelle. Etenkin Merenkurkun alueen fladoissa ja kluuveissa on tehty kalataloudellisia kunnostuksia vuosikymmenien ajan. Luken tuoreessa raportissa tarkastellaan esimerkkitapauksin tehtyjä kunnostustoimenpiteitä ja niiden toimivuutta […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 31.10. ELKA-kokous, MMM:n elinkeinokalatalousyksikön ja elinkeinokalatalouden järjestöjen välinen tapaaminen (KJ) 1.11. Haamuverkko/Kapyysi -hankkeen ohjausryhmän kokous, ympäristöministeriö (KJ) 1.11. STM:n lausuntopyyntö, ehdotus valtioneuvoston asetukseksi kalastusalusten asuinympäristöstä ja ruokahuollosta aluksella

Merimetsot ja harmaahaikarat pysäyttivät Rauman sataman suunnitelmat uudesta tieyhteydestä

Rauman satamaa on tarkoitus laajentaa läheiselle luodolle, mutta harmaahaikarat ja merimetsot aiheuttavat harmia lupaprosessille. Rauman sataman laajennusta suunnitellaan Iso-Järviluotoon, joka sijaitsee noin puolen kilometrin päässä rannasta. Aluksi sinne olisi tulossa pilaantuneiden maiden käsittelypaikka ja mahdollisuus nesteytetyn maakaasun terminaalille. Varsinaista satamatoimintaa sinne ei ole vielä tulossa. – Satamilla on tarvetta ajatella asioita 10-20 vuoden päähän. Joitain […]