Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa: 9.-11.6. Suomen (SAKL) silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen MSC-sertifikaatin 2. auditointitilaisuus (KJ) 11.6. EMKR 2021-2027 valmisteluryhmän kokous

Förvaltningsplan för skarv i Stockholms län beslutad!

Efter konstruktiva diskussioner med skärgårdens jakt-, fiske- och viltvårdsföreningar, miljöorganisationer, kommuner och andra aktörer har Länsstyrelsen nu beslutat om en förvaltningsplan för skarv i Stockholms län.  Den regionala förvaltningsplanen ska komplettera Naturvårdsverket nationella förvaltningsplan med regionalt anpassad vägledning och med hänsyn till de samhällsintressen som berörs av förekomsten av skarv i Stockholms skärgård. För att […]

Kalastustuotteiden jäljitettävyyden valvontaa tehostetaan

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyyden valvontaa tehostetaan kesäkuusta 2020 alkaen. Merestä kalastettujen ja meressä viljeltyjen kalastustuote-erien on oltava jäljitettävissä ketjun jokaisen toimijan osalta, alkutuottajasta lähtien kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa aina vähittäismyyntiin saakka. Kuluttajille annettava tiedot myös sisävesikalastuksen tuotteista Kalastus- ja vesiviljelytuotteita saa myydä loppukuluttajalle tai suurtaloudelle ainoastaan, jos asianmukaisesti ilmoitetaan lajin hyväksytty kauppanimi ja tieteellinen […]

Lohen laiton kalastus romahti Itämerellä

Laittomasti pyydetyn lohen määrä Itämerellä on romahtanut Kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n mukaan. Tänään julkaistun raportin mukaan syynä on meritaimenen pyyntikielto, jonka Suomi ajoi läpi EU:n kalastusneuvostossa. Aiemmin Itämeren pääaltaalla pyydettiin jopa yli 40 000 lohta siten, että ne raportoitiin taimenena. Kansainvälisen merentutkimusneuvosto ICES:n mukaan väärinraportoidun lohisaaliin määrä kalastuskaudella 2019 on romahtanut 600 yksilöön vuoden 2018 42 […]

Kolmannes merialueen kalansaaliista purettiin ulkomaille – elintarvikesilakan tuottajahinta nousi

Merialueen kaupallisen kalastuksen kokonaissaalis oli 135 miljoonaa kiloa vuonna 2019. Se oli runsaat 12 miljoonaa kiloa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Saalis koostui pääosin avomereltä troolilla pyydetystä silakasta ja kilohailista. Rannikolla valtaosa kalastajista pyydysti rysillä ja verkoilla. Rannikkokalastuksen määrä pieneni edelleen, mutta siitä huolimatta joidenkin lajien saalis kasvoi. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilaston mukaan silakkaa kalastettiin viime vuonna […]

Reposaaren kalasatamassa käynnissä mittavat uudistukset

Monivaiheinen kehitystyö tähtää sataman toimintojen parantamiseen, jotta kasvavaan kotimaisen kalan kysyntään pystytään vastaamaan. Nykyisen hallituksen ohjaama kotimaisen kalan edistämisohjelma ennustaakin, että tulevaisuuden ruokajärjestelmä sisältää enemmän kalaa. Tämä tarkoittaa huomattavaa, monen kymmenen miljoonan kalakilon lisätarvetta elintarvikemarkkinoilla. Suomen suurimpiin kalasatamiin lukeutuvassa Reposaaren kalasatamassa on vuosien aikana tehty monia rakennus- ja korjaustöitä. Pidemmän aikavälin tavoitesuunnitelma on kuitenkin puuttunut. […]

Norsk fiskerimesse Nor-Fishing går digitalt

I længere tid har Norges største fiskerimesse haft en vision om at arrangere en digital messe – som et supplement til den mere traditionelle fiskerimesse. Med Corona-krisen den sidste tid har sat ekstra fart i bestræbelserne og i arbejdet med at lancere Nor-Fishing Digital – og det er nu lykkedes. Kort om Nor-Fishing 2020 Digital. Med […]

Kalatalouden koronatukia on haettu ely-keskuksista noin 30

Maaseudun yritysten ja alkutuotannon sekä kalatalouden koronarahoituksen haku avautui elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksissa 18. toukokuuta ja maanantaihin 25.5. mennessä hakemuksia oli saapunut yhteensä noin 360 kappaletta. Kalatalouden väliaikaisen tuen hakemuksia oli saapunut kolmisenkymmentä kappaletta. Tukea niissä haettiin yhteensä noin 0,6 miljoonan euron arvosta. Kalatalouden väliaikaista tukea hakeneiden osalta päätöksiä tehdään nyt kuluvalla viikolla. Lapin ely-keskuksen kalatalouspäällikkö Mika […]

Saaristomerellä esiintyvien pullokuonodelfiinien turvaamiseksi suositellaan verkkokalastuksen välttämistä

Maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö suosittelevat kaupallisille kalastajille ja vapaa-ajankalastajille, että nämä välttäisivät verkkokalastusta niillä merialueilla, joilla pullokuonodelfiinejä esiintyy. Eläimiä ei tule myöskään häiritä. Tällä hetkellä delfiinit esiintyvät Saaristomerellä Kemiönsaaressa Taalintehtaan itä- ja kaakkoispuolisella Bruksfjärdenin alueella. Pullokuonodelfiinit voivat tarttua verkkoihin ja vahingoittua tai hukkua niihin, kuten delfiinien vieraillessa Saaristomerellä vuonna 2006. Pullokuonodelfiinit voivat nopeasti siirtyä […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla muun muassa seuraavaa: 29.5. Suomen Hyötytuuli Oy:n Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Pori. Lausunnon viimeinen jättöpäivä. Linkki 29.5. ICES:n neuvonanto ja kiintiösuositukset Itämeren kalakannoista 2.6. EU17 kalastusjaosto, ICES:n neuvonanto. 9.-11.6. Suomen (SAKL) silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen MSC-sertifikaatin 2. auditointi