Sverige begär ändrad sälförordning

Jordbruksverket har för Sveriges del sänt in synpunkter till EU om att ändra sälförordningen, så att det blir tillåtet att avyttra till exempel skinnet från fällda sälar. – Med Sveriges tydliga synpunkter finns grund för att EU ska se över sälförordningen, kommenterar Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund, JRF.”Förbudet mot handel med sälprodukter ger stora […]

Raportti hylkeiden ja kalastuksen välisestä konfliktista

SLU, Estonian Marine Institut ja Luke ovat koonneet raportin hylkeiden ja kalastuksen välisestä konfliktista. Raportin tarkoituksena on antaa taustatietoa rannikkokalastuksen suurimmasta huolesta, eli hylkeiden kalastukselle ja kalakannoille aiheuttamista ongelmista. Raportti toteaa, että konflikti vaikuttaa sekä kalakantoihin että kalastukseen. Tämän lisäksi konflikti vaikuttaa paikallisyhteisöihin ja heidän mahdollisuuksiin vastata paikallista kalaa koskevaan yleiseen kysyntään. Raportti myös luettelee […]

MMM: Saimaannorpan suojelua jatketaan yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa

Maa- ja metsätalousministeriö suhtautuu vakavasti havaittuihin norppakuolemiin. Ministeriö perustaa heti lomien jälkeen laajapohjaisen yhteistyöryhmän pohjustamaan seuraavan, vuonna 2021 voimaan tulevan valtioneuvoston kalastusrajoitusasetuksen valmistelua. Tavoitteena on vahvistaa saimaannorpan suojelua yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä pitää Saimaan verkkokalastusrajoitusten päättymisen jälkeen tapahtuneita norppakuolemia äärimmäisen ikävinä. –Maa- ja metsätalousministeriö on sitoutunut saimaannorpan suojelustrategian kannankasvutavoitteeseen, eikä kukaan meistä […]

EU-kuuleminen PAH-poikkeuksesta

PAH-yhdisteiden enimmäismäärille ehdotettu pysyvä poikkeus on siirretty julkiseen kuulemiseen. Asetusmuutosehdotus löytyy täältä: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3884312_fi. Ehdotus vastaa viime vuonna komission työryhmässä esiteltyä ehdotusta. Kuuleminen on auki 19.7. saakka. Lähde: MMM 3.7.2019

Vuonna 2018 viljellyn ruokakalan tuotantomäärä pysyi ennallaan

Kalankasvattajat tuottivat vuonna 2018 myyntiin noin 14,3 miljoonaa kiloa ruokakalaa, josta 92 prosenttia oli kirjolohta. Kirjolohen lisäksi Suomessa tuotettiin ruokapöytään noin 0,8 miljoonaa kiloa siikaa. Kirjolohen ja siian tuotantomäärät ovat pysyneet viimeiset vuodet ennallaan. Tämä käy ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottamasta vesiviljelytilastosta. Ahvenanmaalla on jo kauan tuotettu noin puolet Suomessa kasvatetusta ruokakalasta, näin viimekin vuonna. Merialueen […]

Yhteysviranomaisen lausunto: Suomen ja Viron välinen rautatietunnelihanke

Uudenmaan ELY-keskus on 24.6.2019 antanut yhteysviranomaisen lausunnon Suomen ja Viron välisestä rautatietunnelihankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Finest Bay Area Development Oy suunnittelee noin 100 kilometriä pitkän merenalaisen rautatietunnelin rakentamista Suomen ja Viron välille. Hankkeen tavoitteena on palvella sekä henkilö- että rahtiliikennettä ja lyhentää maiden välistä matkustusaikaa. Hankkeessa suunnitellaan lisäksi kahta Suomen aluevesille sijoittuvaa keinosaarta, joista isommassa myös […]

Hylkeiden aiheuttamat näkymättömät vahingot ovat suurempia kuin näkyvät vahingot

Näkymätön vahinko on se osa kalastuksen saaliista, jonka hylkeet ottavat pyydyksistä jälkiä jättämättä. Myös ne kalat, jotka hylkeet karkottavat kalastusalueilta, ovat osa näkymätöntä vahinkoa, mutta vaikka tämä vahinko on usein se suurin vahinko, sen osuutta on vaikea laskea. Turskankalastuksessa laskettiin, että jokaista hylkeen vahingoittamaa ylös saatua turskaa kohti hylkeet ottivat jälkiä jättämättä neljä turskaa. Pohjoisella […]

Säkkinen, Haapaniemi ja Kimmo ministeri Lepän erityisavustajiksi

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on kutsunut erityisavustajikseen Teppo Säkkisen, Satu Haapaniemen ja Annukka Kimmon. Säkkisen vastuulla ovat luonnonvarat ja Haapaniemen vastuulla maatalouteen sekä ruokaan liittyvät kysymykset. Kimmo vastaa ministerin suhteista eduskuntaan ja sidosryhmiin sekä lehdistöasioista. Yhteiskuntatieteiden maisteri Säkkinen on kotoisin Rovaniemeltä. Hän on aiemmin työskennellyt mm. kehitysyhteistyöjärjestöissä, eduskunta-avustajana ja toimittajana sekä toiminut Suomen Lukiolaisten […]

Balticconnectorin meriputken putkenlaskutyö saatu valmiiksi aikataulun mukaisesti

Balticconnector-hankkeen meriputken laskutyö Suomenlahteen alkoi 20.5.2019 Inkoossa. Suotuisat olosuhteet mahdollistivat putkenlaskun tehokkaan etenemisen ja Suomesta alkanut putkenlasku saatiin valmiiksi siten, että putken pää laskettiin merenpohjaan 14.6.2019. Tämän jälkeen Lorelay-alus kääntyi ja putken toisen pään asennus alkoi Paldiskissä valmistuen 17.6.2019. Meriputken asennuksen viimeinen vaihe oli yhdistää putken päät. Tämä työvaihe on nyt tehty ja meriputki on […]

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2021–2027: neuvosto valmis neuvotteluihin Euroopan parlamentin kanssa

EU pyrkii tulevina vuosina parantamaan nykyistä Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR), jotta voidaan edistää dynaamista kalastusalaa, tukea sukupolvenvaihdoksia ja varmistaa rannikkoyhteisöjen kohtuullinen elintaso. Neuvosto hyväksyi tänään neuvottelukantansa (osittainen yleisnäkemys) Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR) 2021–2027 koskevasta asetusehdotuksesta. Sillä pyritään tukemaan yhteistä kalastuspolitiikkaa (YKP), EU:n meripolitiikkaa ja kansainvälisiä sitoumuksia valtamerten hallinnoinnin alalla, erityisesti kestävän kehityksen Agenda 2030 -toimintaohjelman […]