Perustuslakivaliokunta antoi lausunnon kalastuslain muuttamisesta

Eduskunta on 5 päivänä joulukuuta 2011 lähettäessään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta (HE 135/2011 vp ) valmistelevasti käsiteltäväksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle. Kalastuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset voivat myöntää kalastusmatkailuyrittäjälle luvan järjestää yleiskalastusoikeuksien turvin sellaisia kalastusmatkailutilaisuuksia, joihin osallistuu enintään kuusi […]

Hygieniapassi Suomessa 10 vuotta

Suomalainen elintarvikealan hygieniapassi täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Huhtikuuhun 2012 mennessä osaamistodistuksia on myönnetty lähes 770 000 kappaletta. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira hallinnoi ja ylläpitää hygieniaosaamisjärjestelmää sekä ohjaa ja valvoo osaamistestaajien toimintaa. Suomen lainsäädäntöön perustuva hygieniaosaamisjärjestelmä on ainutlaatuinen ja se on herättänyt muissa EU-maissa runsaasti mielenkiintoa. Hygieniaosaamistodistuksen eli hygieniapassin voi saada suorittamalla hyväksytysti erityisen elintarvikehygieenistä osaamista mittaavan […]

Maatalous- ja kalastusneuvoston kokous Luxemburgissa: Yhteisen kalastuspolitiikan asiat esillä

Maatalous- ja kalastusneuvosto keskustelee muun muassa yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevasta ehdotuksesta. Puheenjohtajamaa on määritellyt aiheiksi kalastuspolitiikan alueellistamisen ja siirrettävät kalastusoikeudet. Suomi tuo keskustelussa esiin, että alueellistaminen on tärkeä elementti yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisessa. Alueellistamissäännösten pitää mahdollistaa se, että jäsenvaltiot yksin tai yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden kanssa ohjaavat kalastusta merialueiden alueellisten olosuhteiden perusteella. Suomi ei kannata ehdotusta, jonka mukaan […]

Sveriges riksdag vill ha allmän skarvjakt

Sveriges riksdag vill att det ska bli tillåtet med allmän jakt på skarv i landet. EU:s direktiv om bevarande av vilda fåglar tillåter inte allmän skarvjakt, men det finns möjligheter till undantag från reglerna för att förhindra allvarliga skador. Riksdagen uppmanar nu den svenska regeringen att arbeta för att det införs allmän jakt. Uppmaningen motiveras […]

Varning för algblomning i sommar

SMHI varnar för kraftiga algblomningar i sommar. Färska mätningar från den finländska motsvarigheten till SMHI, SYKE, visar på högre nivåer än vanligt av fosfat i södra Östersjön. Östersjön fick i vintras ett ganska stort inflöde av vatten västerifrån när 150 kubikkilometer vatten strömmade in genom Öresund och bälten. Det förde med sig ytvatten rikt på […]

Kotimaisen kirjolohen ympäristövaikutus on pienentynyt viidenneksellä

Suomessa kasvatetun kirjolohen ”hiilipyrstönjälki” on keskimäärin vain kuudesosa naudanlihan hiilijalanjäljestä. Sian- ja broilerinlihaan verrattuna kirjolohifileen hiilijalanjälki on parhaimmillaan vain puolet. Kirjolohen ympäristövaikutukset ovat pienentyneet noin viidenneksellä kymmenen viime vuoden aikana. Syynä on etenkin rehun kulutuksen tehostuminen. Kotimaisen kirjolohen syöminen on hyväksi terveydelle, ja lihatuotteisiin verrattuna se keventää ruokalautasen hiilijalanjälkeä huomattavasti. Vesistöjä rehevöittäviä typpi- ja fosforipäästöjä […]

Fiskere: Masser af tobis

Fangsterne i den første uge af sæsonen beviser, at biologer tager fejl, siger FF Skagen Det er katastrofalt, at kvoten for den vigtige industrifisk tobis er skåret ned med 90 procent i forhold til sidste år. Der er nemlig masser af tobis i havet. Sådan lyder meldingen fra Fiskernes Fiskeindustri i Skagen, efter at tobis-fiskeriet […]

RKTL:n kalaistutukset alkavat rannikkojokiin ja Vuoksen vesistöalueelle

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos istuttaa keväällä 2012 noin 138 000 lohen, järvilohen ja meritaimenen 1-vuotiasta poikasta sekä noin 514 000 vaelluspoikasta. Istutusten tarkoituksena on sekä säilyttää ja elvyttää uhanalaisia kalakantoja että turvata kalastusmahdollisuuksia. Kaikki lohen ja meritaimenen poikaset on merkitty rasvaeväleikkauksella. Istutusten aikataulu, istutuspaikat ja määrät: Selkä- ja Saaristomeri sekä Suomenlahti huhti-toukokuu: • lohen vaelluspoikasia […]

RKTL tiedottaa: siiankalastuksen lopettaminen ei olisi järkevä ratkaisu

Huoli vaellussiikakantojen tilasta on aiheellinen – tärkeintä on järkevä kalastus. WWF on julkistanut kuluttajille kalaoppaan, jossa kotimainen Itämeren villi vaellussiika on luokiteltu punaiselle listalle, eli kuluttajia kehotetaan välttämään sen ostamista. Sama suositus ei koske sisävesisiikoja eikä merialueen karisiikaa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan vaellussiikakantojen säilymistä ja elpymistä parannettaisiin kuitenkin parhaiten kalastusta säätelemällä. Käytännössä keinona olisi […]

Tanska rajoittaa kiintiöiden keskittymistä

Tanskan viranomaiset ovat tehneet päätöksen siirrettävien kalastuskiintiöiden keskittymisen rajoittamisesta. Vuodesta 2003 voimassa ollut järjestelmä on johtanut siihen, että kiintiöt ovat kerääntyneet harvojen käsiin. Uudella säädöksellä annetaan määräykset siitä kuinka suuri yksittäisen kalastajan ja kalastusaluksen kiintiöosuus saa olla. Tiedote asiasta alla. Det skal fremover ikke være muligt, at de danske fiskekvoter bliver samlet hos få, pengestærke […]