Dansk fiskeri forventes at falde 33 pct. i 2012

I en rapport udfærdiget af Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet, tegnes det dystre billede af et fiskeri, som tilbage i 2010 og 2011 fremlagde brutto overskud på over 900 millioner kroner, men som nu forventes at falde til omkring 600 millioner kroner. Det økonomiske fald i dansk fiskeri, skyldes overvejende den voldsomme reduktion i tobiskvoterne […]

Ikääntyville kalastuksenvalvojille ei löydy seuraajia

Kalastuksenvalvonta uhkaa ajautua vaikeuksiin uuden kalastuslain takia. Väki ikääntyy voimakkaasti ja uuden lain edellyttämä lisäkoulutus sekä valvojankoe saattavat johtaa siihen, että osa valan tehneistä valvojista luopuu tehtävistään jo ensi syksynä. Uusi laki ei kaikilla kalastajilla vielä ole hallussa. Lohjanjärvellä viime viikolla tehdyssä tarkastuksessa vesialueelta löytyi edelleen muutamia pyydyksiä, joita ei ollut merkitty uusien pykälien edellyttämin […]

SAKL antoi lausunnon hallin ja itämeren norpan metsästysasetuksista

Suomen Ammattikalastajaliitto antoi tänään lausunnon maa- ja metsätalousministeriölle luonnoksista hallin ja itämeren norpan metsästysasetuksista. SAKL viittasi pääosin viime vuoden lausuntoon samasta asiasta. Pyyntilupien myöntäminen Itämeren norpan metsästämiseksi Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella on hyvin perusteltu toimi ja askel oikeaan suuntaan. Kanta on kestävällä tasolla ja kasvaa sekä aiheuttaa kalastukselle ja kalakannoille merkittäviä haittoja. Esitetty määrä (30 kpl) on […]

Kasvatetun kalan tuotannon odotetaan kolminkertaistuvan

Kalankasvatuksen toimintaedellytysten luominen tapahtuu Suomessa hitaasti. Perusteet markkinavetoiselle kasvulle on kuitenkin jo olemassa. Tavoitteena on nostaa omavaraisuusastetta viljeltyjen kalojen osalta. Kotimaan tuotantoa on lisättävä nykyisestä 10 miljoonasta kilosta 30 miljoonaan kiloon. Kotimaiset yritykset ovat lisänneet tuotantokapasiteettia Ruotsissa, missä vesiviljely on nähty tärkeänä osana kestävää luonnonvarataloutta. Tuotanto työllistää ja elävöittää etenkin saaristo- ja maaseutualueita ympärivuotisesti. Ruotsissa […]

Sverige: Yrkesfiskarna går miste om laxfiskelyckan

Det finns ovanligt mycket lax i både havet och Dalälven i år. Men yrkesfiskarna får inte ta del av fisk­e­lyckan för årets laxfiskekvot är redan uppfylld.– Kvoten stämmer inte alls med hur mycket fisk som finns för besluten fattas för långt bort, säger yrkesfiskaren Magnus Bergman. Sedan en och en halv vecka tillbaka får Sveriges […]

Ny ordre til Karstensens Skibsværft

Endnu en ordre er blevet skrevet ind i ordrebogen hos Karstensens Skibsværft i Skagen. Det er familien Johansson, der ejer Astrid Fiske A/S, der har bestilt en nybygning til levering i oktober 2013.   Nybygningen bliver en 69,95 meter lang kombineret notbåd og pelagisk trawler, der er bygget efter de samme streger som nybygning nr. […]

Kalastaja: Virkamiesten supervihreys estää merimetsojen pyynnin

Ely-keskus ei antanut kalastajille lupaa ampua merimetsoja eikä häiritä näiden pesintää Satakunnassa. Merikarvian kalastusalueen puheenjohtaja kummastelee Ely-keskuksen perusteluja ja sanoo olevansa varma merimetsojen aiheuttamista haitoista. Kalastajat ovat pettyneitä Ely-keskuksen päätökseen, jonka mukaan merimetsojen häirintään ja ampumiseen ei myönnetä lupia Satakunnan kalastusalueille. Ely-keskuksen mukaan kalastajat eivät ole pystyneet riittävän puolueettomasti todistamaan, että merimetsoista on haittaa kalastukselle. […]

Ammattikalastus sisävesillä 2010

Sisävesien ammattikalastajien saalis vuonna 2010 oli noin 4 500 tonnia kalaa. Muikku oli tärkein saaliskala sisävesillä sekä saaliin määrän että arvon perusteella mitattuna. Vuoden 2010 muikkusaalis (2 500 tonnia) oli yhtä suuri kuin vuosina 2004, 2006 ja 2008, mutta hieman pienempi kuin 2000–luvun alkuvuosina. Ammattikalastajien kuhasaalis on hieman kasvanut 2000-luvulla, mutta ahven-, siika-, made- ja […]

Kalastajat eivät saa lupaa ampua merimetsoja Satakunnassa

Kalastusalueet olivat hakeneet lupaa 200 merimetson ampumiseen. Ely-keskus ei myönnä lupaa, koska mm. hallinto-oikeus on ratkaisuillaan tiukentanut suhtautumista merimetsojen ampumiseen. Myös merimetsojen häirintä kielletään. Satakuntalaiset kalastajat eivät saa lupaa häiritä merimetsojen pesintää tai ampua merimetsoja. Luvian, Porin ja Merikarvian kalastusalueet hakivat yhteistä lupaa pesinnän estämiselle ja häirinnälle sekä enintään kahdensadan merimetson ampumiselle. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan […]

Täplärapukannat vahvoja ja poikastuotanto erinomainen

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) vuodesta 2006 jatkuneiden saalisseurantojen mukaan viime rapukaudelta vesiin jäi paljon ravustettavaa. Kevään koeravustusten perusteella tänä kesänä syntyi vahva vuosiluokka tulevia vuosia varten. Ammattikalastajien täplärapusaaliit ovat jatkuvasti kasvaneet. Ravustuskausi alkaa 21. heinäkuuta kello 12 ja päättyy lokakuun lopussa. Ravustuskauden 2011 lopulla saaliit olivat hyviä, joki- ja täplärapupopulaatiot olivat rakenteeltaan tasapainoisia ja […]