Ravut entistä tärkeämpi tulonlähde ammattikalastajille

Hyväksi ennustettu rapuvuosi on osoittautunut huonommaksi kuin vuosiin. Säkylän Pyhäjärvellä ravut ovat huomattavasti maan keskiarvoa tärkeämpi tulonlähde. Ravuista on tullut sisävesien ammattikalastajille entistä tärkeämpi saalis. Ravut tuovat kalastajille kolmanneksi eniten tuloja heti kuhan ja muikun jälkeen. Suomen sisävesillä toimii parisen sataa päätoimista ammattikalastajaa. Kymmenen vuotta sitten heistä ravusti vain kymmenen, kun taas nykyään määrä on […]

Sverige: HaV spårar fisk från hav till butik

I framtiden kommer vi att kunna följa fiskens väg från havet till butiken. Det menar Havs- och vattenmyndigheten som nu söker knappt 26 miljoner kronor av EU till ett projekt kring spårbarhet. – Med vår modell kan konsumenten via ett enkelt tryck på en app i mobiltelefonen följa fiskens väg. Han eller hon kan exempelvis få […]

Merimetson syömä kuha ei enää kasva

Mikko Jokinen ja Jukka Nummelin esittävät tiistain lehdessä kuhaverkkojen silmäkoon nostamista. Tähän en tässä yhteydessä ota kantaa. Yhtenä perusteluna he esittävät, että ”samalla merimetson aiheuttama uhkakuva kuhankalastukselle lievenisi”. Merimetson saaliin keskikoko on noin 20–25 senttimetriä. Tämä koskee myös sen syömiä kuhia. Verkkojen silmäkoon nostamisella ei millään tavalla enää voi vaikuttaa näiden syötyjen kuhien kasvuun ja […]

Saaliskiintiöt hallille ja itämerennorpalle

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut metsästysvuotta 2012—2013 koskevat suurimmat sallitut saalismäärät hallin ja itämerennorpan pyyntilupien ja poikkeuslupien nojalla sallittavaan metsästykseen. Hallin pyynti sallitaan edelleen kaikkien meren rannikkoon rajoittuvien maakuntien alueilla. Pyydettävien hallien määrä saa olla yhteensä enintään 1050. Määrä on sama kuin viime vuonna. Vuoden 2011 Itämeren hallilaskennassa saatu tulos, noin 24 000 hallia, on […]

cid image001 png01CD700D

Lohta hurjasti – 50.000 kappaleen raja rikki!

RKTL:n Tornionjoessa olevan lohilaskurin mukaan on noin 52.000 lohta noussut Tornionjokeen (tilanne 24.7). Katso tarkemmin linkki http://www.rktl.fi/kala/kalavarat/tornionjoen_lohi_meritaimen/tornionjoen_nousulohien_kaikuluotaus/kesan_nousulohien_kaikuluotaus.html Viime vuoteen verrattuna on lohen nousu tänä vuonna – tähän mennessä – yli 150 prosenttia suurempi kuin viime vuonna.  Lähde: RKTL ja SAKL 1.8.2012/ tilanne 24.7.2012

Pohjanlahden lohenkalastus kielletään kiintiön täyttyessä

Maa- ja metsätalousministeriö on valmis kieltämään lohenkalastuksen Pohjanlahdella Suomelle määrätyn lohikiintiön täyttyessä. Ministeriö arvioi kiintiön täyttyvän ensi viikon alussa. Tällöin kalastuskielto asetetaan välittömästi voimaan ministeriön asetuksella. Kielto ei koskisi Suomenlahden lohenkalastusta. Kiintiöt asetetaan vuosittain EU:n neuvoston asetuksilla, joita EU:n jäsenvaltioiden tulee noudattaa. Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden (ICES:n osa-alueet 22–31) tämän vuoden kiintiötä leikattiin 51 %:lla. […]

Runsas lohennousu vaikeuttaa tilastointia

Lohennousu Tornionjokeen on ollut edellisvuosia runsaampaa. Kalojen runsauden vuoksi päivittäisen nousulohimäärän päivittäminen RKTL:n nettisivuille on ollut aikaisempia vuosia hitaampaa. Riistan ja kalantutkimuslaitoksen arvion mukaan Tornionjokeen on noussut tähän mennessä arviolta 55 000 emolohta, mikä on selvästi enemmän kuin edelliskesinä. Tutkija Juha Lilja sanoo, että vielä viime kuun lopussa jokeen nousi yli 1 000 kalaa vuorokaudessa. […]

Reduceringsfisket på is i Östnyland

Reduceringsfisket i de östnyländska vattnen har stött på problem. Orsaken är att projektet och statsfinansieringen kördes igång alltför snabbt, innan logistiken var i ordning, säger Christian Lindén, verksamhetsledare för Nylands Fiskarförbund. I Lovisa har reduceringsfisket redan kommit igång men i Borgåtrakten saknas fortfarande hamnar, lyft- och kylanläggningar. Ett problem är också att få ihop tillräckligt […]

Muikku alkaa olla optimikoossa

Saimaalla muikku on tärkein saaliskala, mutta oikullinen. Muikkukannat vaihtelevat suuresti, ja 1980- ja -90-luvuila oli lähes täydellinen muikkukato. Nyt muikkukanta on kasvanut ja kalan keskikoko lähentelee optimaalista 15 senttimetriä. Viimeiset kymmenen vuotta muikkua on Saimaalla ollut jopa liiaksi asti. Kaloja on syntynyt niin runsaasti, ettei ravinto ole riittänyt. Muikku onkin jäänyt kitukasvuiseksi ja pahimmillaan siinä […]

Lausuntopyyntö kalastustuotteiden valvonnasta

Evira pyytää lausuntoa luonnoksesta Eviran ohjeeksi kalastustuotteiden valvonnasta. Eviran valvontaosaston elintarvikehygieniayksikkö ja tuoteturvallisuusyksikkö ovat valmistelleet ohjetta kalastustuotteiden valvonnasta. Ohjeen tavoitteena on auttaa valvontaviranomaisia säännösten noudattamisen valvonnassa ja yhtenäistää valvontakäytäntöjä. Viimeinen lausuntopäivä on 10.9.2012. Lähde: Evira 24.7.2012