Fiskere: Masser af tobis

Fangsterne i den første uge af sæsonen beviser, at biologer tager fejl, siger FF Skagen Det er katastrofalt, at kvoten for den vigtige industrifisk tobis er skåret ned med 90 procent i forhold til sidste år. Der er nemlig masser af tobis i havet. Sådan lyder meldingen fra Fiskernes Fiskeindustri i Skagen, efter at tobis-fiskeriet […]

RKTL:n kalaistutukset alkavat rannikkojokiin ja Vuoksen vesistöalueelle

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos istuttaa keväällä 2012 noin 138 000 lohen, järvilohen ja meritaimenen 1-vuotiasta poikasta sekä noin 514 000 vaelluspoikasta. Istutusten tarkoituksena on sekä säilyttää ja elvyttää uhanalaisia kalakantoja että turvata kalastusmahdollisuuksia. Kaikki lohen ja meritaimenen poikaset on merkitty rasvaeväleikkauksella. Istutusten aikataulu, istutuspaikat ja määrät: Selkä- ja Saaristomeri sekä Suomenlahti huhti-toukokuu: • lohen vaelluspoikasia […]

RKTL tiedottaa: siiankalastuksen lopettaminen ei olisi järkevä ratkaisu

Huoli vaellussiikakantojen tilasta on aiheellinen – tärkeintä on järkevä kalastus. WWF on julkistanut kuluttajille kalaoppaan, jossa kotimainen Itämeren villi vaellussiika on luokiteltu punaiselle listalle, eli kuluttajia kehotetaan välttämään sen ostamista. Sama suositus ei koske sisävesisiikoja eikä merialueen karisiikaa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan vaellussiikakantojen säilymistä ja elpymistä parannettaisiin kuitenkin parhaiten kalastusta säätelemällä. Käytännössä keinona olisi […]

Tanska rajoittaa kiintiöiden keskittymistä

Tanskan viranomaiset ovat tehneet päätöksen siirrettävien kalastuskiintiöiden keskittymisen rajoittamisesta. Vuodesta 2003 voimassa ollut järjestelmä on johtanut siihen, että kiintiöt ovat kerääntyneet harvojen käsiin. Uudella säädöksellä annetaan määräykset siitä kuinka suuri yksittäisen kalastajan ja kalastusaluksen kiintiöosuus saa olla. Tiedote asiasta alla. Det skal fremover ikke være muligt, at de danske fiskekvoter bliver samlet hos få, pengestærke […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa. 23.4 MSC-hankkeen ohjausryhmän kokous, Turku 25.4 Saaristopoliittinen toimenpideohjelmaseminaari, Helsinki

Planerat reduceringsfiske ger bättre vattenkvalitet

Det reduceringsfiske i den östnyländska skärgården som inleds i vår kommer att leda till en klar förbättring av vattenkvaliten. På föreningen för vatten och luftvård i Östra Nyland konstaterar verksamhetsledare Tero Myllyvirta att ett effektivt fiske är bästa metod när det gäller att minska på fosforbelastningen av våra vattenområden. Ett motsvarande reduceringsfiske i många östnyländska […]

Itämeren ravinteet tunnetaan, roskia vasta kartoitetaan

Itämeren ravinnekuormaan ovat asiantuntijat paneutuneet verrattain hyvin. Sen sijaan roskaantuminen on huonosti tunnettua. – Sitä ei ole toistaiseksi tutkittu, joten ei tiedetä, miten roskainen Itämeri todellisuudessa on. Se toki tiedetään, että 15 prosenttia mereen päätyneistä roskista yleensä ajautuu rannoille, loput jäävät veteen, sanoo projektipäällikkö Hanna Haaksi Pidä Saaristo Siistinä ry:stä. Roskaantumisesta saadaan tämän ja ensi vuoden […]

MYEL-vakuutettujen kalastajien määrä väheni taas

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien lakisääteistä eläke- ja tapaturmavakuuttamista sekä vastaa maatalouslomituksen toimivuudesta. Melalla oli vuoden 2011 lopussa 78 459 MYEL-vakuutettua. MYEL-vakuutetuista poronhoitajia oli 1 099, kalastajia 666 ja apurahansaajia 2 486. Vakuutus on pakollinen, jos vuotuisen työpanoksen arvo ylittää 3 488 euroa vuodessa (2011) ja työskentely jatkuu vähintään neljä kuukautta. Kalastajien määrä […]

Kalastajat haluavat suojella saimaannorppia, mutta myös kalastaa

Saimaan vapaa-ajankalastajista kolmannes oli tyytyväisiä norpansuojelun takia tehtyihin kalastusrajoituksiin, kolmannes kaipasi rajoituksiin muutoksia ja kolmanneksella ei ollut mielipidettä asiasta. Muutoksia kaipaavista puolet halusi tiukentaa rajoituksia ja puolet taas lieventää. Useimmat ammattikalastajat pitivät saimaannorpan suojelua tärkeänä ja toivoivat muutoksia kalastusrajoituksiin. Tiedot perustuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen talvella 2010 -2011 kalavedenomistajille lähettämään postikyselyyn ja ammattikalastajien haastatteluihin. Puolet […]

Merenhoidon suunnittelu ja yhteistyö

Tavoitteena Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä Merenhoidon suunnittelun tavoitteena on asettaa tavoitteet ja esittää toimet, joilla Itämeren hyvä tila saavutetaan vuoteen 2020 mennessä. Suomi laatii kansallisen merenhoitosuunnitelman, joka ulottuu rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle. Merenhoitosuunnitelmassa arvioidaan meren nykytilaa, asetetaan tavoitteet hyvän tilan saavuttamiseksi sekä asetetaan mittarit tilan seuraamiseksi. Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen tästä merenhoitosuunnitelman ensimmäisestä osasta kesällä […]