Saaristopolitiikalla uudet www-sivut

Jotta saaristopolitiikan tärkeiden teemojen näkyvyyttä yhteiskunnassa saataisiin nostettua ja tunnettuutta lisättyä, ovat saaristoasiat saaneet omat www-sivut: www.saaristopolitiikka.fi www.skargardspolitiken.fi Sivusto on luotu osana saaristopolitiikan viestinnän uudistusta, jossa saaristopolitiikka halutaan tehdä tutuksi kaikille saariston asukkaille ja ystäville, ja koota yhteen saaristopolitiikkaan liittyvä tieto. Käy siis tutustumassa sivustoon josta löydät mm. uutisia, blogitekstejä, saaristotietoa ja -toimijoita. Lähde: SANK […]

MMM:n blogi: Koronakriisin opetus – kotimaisessa silakassa vara parempi

Kalan maailmanmarkkinat reagoivat koronakriisiin nopeasti. Aasian ja Pohjois-Amerikan markkinoiden sulkeutuminen ja Euroopan markkinan merkittävä supistuminen johtivat mm. Norjan lohen hinnan laskemiseen noin puoleen vuoden alun tasosta. Viime aikoina rajoituksia on alettu purkaa ja Norjan lohen hinta on kivunnut viime viikkoina lähemmäs viime vuosien tasoa. Maailmalla on kuitenkin yhä normaalia tilannetta enemmän kalaa kasvatuksessa, mikä johtaa […]

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallitut kauppanimet

470/2020 Suomeksi Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 2020. 470/2020 På svenska Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillåtna handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter Denna förordning träder i kraft den 17 juni […]

Norsk lax är oskyldig till nytt virusutbrott i Peking

Norges fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen och den kinesiska ambassaden har kommit fram till att norsk lax inte låg bakom coronautbrottet i Peking, rapporterar Reuters enligt norska Dagbladet. I måndags drogs norsk lax tillbaka från hyllorna i Kina efter att coronavirus hittats på en skärbräda på en marknad. Det ledde till ett ras för laxaktierna på […]

Kalatalouden Innovaatiopäivät 2020

Kalatalouden Innovaatiopäivät 2020 Innovaatiopäivät järjestetään 5.-6.11. Vantaalla Finnkinon ja Sokos Hotelli Flamingon tiloissa ja tapahtumaan on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Ohjelma tulee olemaan kumpanakin päivänä kaikille yhteinen ja esityksistä julkaistaan jälkikäteen myös videotallenne. Ilmoittautuminen Innovaatiopäiville avataan syyskuussa. Lähde: Pro Kala 17.6.2020

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 17.6. Merialuesuunnitelmien kuuleminen, viimeinen jättöpäivä. Merialuesuunnitelmaluonnos linkissä http://meriskenaariot.info/merialuesuunnitelma/

Dansk reviderad sälförvaltningsplan klar

En ny og revideret sæl-forvaltningsplan er klar og det betyder bl.a. at det bliver mere enkelt at få tilladelse til at regulere sælerne. Sæler deler vandene, og mange fiskere og lystfiskere er meget trætte af, at sælerne spiser mange fisk. På den anden side er der mange mennesker, der synes at sæler er søde, og […]

Luonnonvarakeskuksen arviointi kalatalousryhmistä valmistui

Kalatalouden toimintaryhmät edistävät ja aktivoivat kalataloutta monissa EU-maissa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) tuella. Suomen 10 toimintaryhmää kattavat kalataloudellisesti merkittävimmät alueet Ahvenanmaalta Lappiin. Ne ovat avanneet paikallisille ihmisille uuden mahdollisuuden osallistua oman alueensa kalatalouden kehittämiseen. Luonnonvarakeskuksen juuri valmistuneessa arvioinnissa todetaan, että paikallislähtöinen toimintatapa on tuonut Suomen kalataloudelle lisäarvoa aktivoimalla uutta sektorirajoja ylittävää yhteistyötä ja monipuolistamalla […]

Kalan ulkomaankauppa, maaliskuu 2020 (ennakko)

– Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita maaliskuussa 2020 noin 6 miljoonaa kiloa, joka oli arvoltaan 17,1 miljoonaa euroa. Viennin määrä oli 2,8 miljoonaa kiloa pienempi ja arvo 5,1 miljoonaa euroa suurempi kuin edellisvuoden maaliskuussa. – Ihmisravinnoksi vietyjen tuotteiden määrä oli 5,5 miljoonaa kiloa (arvo 16,7 miljoonaa euroa). Muuksi kuin ihmisravinnoksi vietiin 0,5 miljoonaa kiloa. – Kalan ja kalatuotteiden tuontimäärä kasvoi maaliskuussa […]