Lyhytaikaiset kalastusluvat kasvattaneet suosiotaan

Kalastonhoitomaksuja on myyty jo noin 172 000 kappaletta ja lähes 7 miljoonan euron edestä. Kertymä on myyntivuoden alusta asti ollut suurempi kuin kertaakaan kalastonhoitomaksun historiassa. Silti kasvunvaraa on edelleen.  Kalastonhoitomaksuista on kesäkuun loppuun mennessä kertynyt 6 974 000 euroa. Viime vuonna vastaavaan aikaan kertymä oli 6 591 000 euroa. Aiemmin kokonaismyynti on jäänyt hieman alle […]

Kalankasvatuksen ravinnekuormitus vähentynyt Suomessa yli 65 prosenttia

Suomen markkinoille myydään vuosittain noin 47 miljoonaa kiloa kirjolohta ja lohta. Tästä alle neljäsosa, 11 miljoonaa kiloa, on kotimaassa kasvatettua kirjolohta. Ympäristövaikutuksien minimointi on avainasia kestävän kotimaisen ruoantuotannon kehittämisessä. Viime vuosikymmeninä kalankasvatuksen ympäristövaikutuksia on onnistuttu vähentämään merkittävästi esimerkiksi ruokintamenetelmiä, kalamateriaalia ja rehuja kehittämällä. Kalakilon kasvatus vaatii puolet vähemmän rehua kuin 80-luvulla Aikavälillä 1980–2016 Suomen rannikkoalueilla olevien […]

Ruotsin merialuesuunnittelu

Ruotsin ympäristöviranomaisilta saatu vastaus (PDF-tiedostona alla) koskien Ruotsin merialuesuunnitelmia ja 15.6.-15.9.2018 pidetyn kuulemisen jälkeen toteutettuja jatkotoimenpiteitä. Lisätietoja Ruotsin merialuesuunnitelmien ympäristöarvioinnin vaiheista löytyy ympäristöministeriön nettisivuilta: https://www.ym.fi/fi-FI/Kansainvalinen_yhteistyo/Ymparistovaikutusten_arviointi/Ruotsin_merialuesuunnitelmien_ymparistoa(47290) PDF Lähde: Ympäristöministeriö 15.7.2019

IHN-taudin rajoitusvyöhyke lakkautettu Iin ja Simon kuntien alueelta

Lohikalojen IHN-taudin leviämisen estämiseksi perustettu rajoitusvyöhyke on lakkautettu Iin ja Simon kuntien alueella, Perämeren rannikolla. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (nyk. Ruokavirasto) perusti rajoitusvyöhykkeen marraskuussa 2017, kun lohikalojen virustautia löytyi kahden merikassikasvattamon kirjolohista. Kasvatuslaitosten näytteistä ei ole löytynyt IHN-virusta enää kalojen hävittämisen, välineistön puhdistuksen ja kasvatustauon jälkeen. Tautia ei myöskään ole todettu rajoitusvyöhykkeeltä pyydetyistä luonnonvaraisista kaloista. Vaikka rajoitusvyöhyke […]

Ravustuskaudesta odotetaan keskimääräistä tai jopa hyvää

Ravustuskausi alkaa sunnuntaina 21.7. kello 12. Etelä-Suomessa rapusaaliiden arvioidaan olevan vähintään kohtalaisia heti kauden alusta lähtien. Keski-Suomen vaiheilla kauden alku voi olla heikompi ja pohjoisempana parhaat saaliit saataneen vasta heinä-elokuun vaihteen jälkeen, arvioivat Luonnonvarakeskuksen (Luke), Itä-Suomen yliopiston, Kalatalouden Keskusliiton ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen rapuasiantuntijat. 2010-luvulla kasvukaudet ovat lähes poikkeuksetta olleet pitkiä ja lämpimiä, mikä on suosinut […]

Balticconnector-hankkeen meriputken rakennustyöt merellä valmiit

Balticconnectorin meriputken rakennustyöt merellä saatiin päätökseen perjantaina 12.7.2019. Putkenlasku valmistui kesäkuun lopussa, ja suojaustyöt aloitetiin kesäkuun puolessa välissä. Nyt suojaustöiden valmistuttua rakennustyöt merellä on saatu päätökseen. Seuraavaksi meriputkelle tehdään painekoe heinä-elokuun aikana, jonka jälkeen putki tyhjennetään ja kuivataan. ”Olemme tyytyväisiä, että meriputken rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja pääsemme aloittamaan viimeisiä vaiheita meriputken osalta suunnitelmien mukaisesti. […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 18.7. Keskustelutilaisuus Porin SuomiAreenan yhteydessä: Suomalaiset haluavat syödä enemmän kotimaista kalaa – mikä estää? (kutsutilaisuus) (OS ja KJ)

Kuntalaisaloite Raumalla: Merimetsoyhdyskunnan häätäminen pesimäpaikaltaan

Raumalla on 10.7.2019 tehty kuntalaisaloite merimetsoyhdyskunnan häätämisestä pesimäpaikaltaan. Aloitteen sisältö Rauman merimetsokanta on hurjassa kasvussa. Rauman edustalle vuonna 2017 perustetussa koloniassa pesi vuonna 2018 kaikkiaan 795 merimetsoparia, joista maapesiä oli 691 ja puupesiä 107 kappaletta. Vuonna 2019 kyseisessä koloniassa oli jo 860 pesää, ja lisäksi Rauman sataman edustalla Vähä- ja Isojärviluodoilla oli aivan uusia pesintöjä […]

CPMR:n Itämeri komissio: Miettikää uudelleen hyljetuotteiden kauppakieltoa!

CPMR:n Itämeri komissio (Baltic Sea Commission) on tehnyt 11.6.2019 EU-komissiolle ja Maailman kauppajärjestö WTO:lle aloitteen, jossa se kehottaa näitä miettimään uudelleen hyljetuotteiden kauppakieltoa eettisestä näkökulmasta. Ei ole järkevää metsästää hylkeitä ja sitten olla hyödyntämättä ruhoa kestävällä tavalla ruokana ja muina tuotteina . Linkki:https://cpmr-baltic.org/download/bsc-ppp-seals/?wpdmdl=2843&ind=1560777448579 CPMR on Euroopan alueiden yhteistyöelin. Suomesta eräät maakuntaliitot kuuluvat järjestöön. Lähde: CPMR […]

Pohjanlahden lohikesä on alkanut kohtalaisen hyvin

Kesäkuun loppupuolella Tornion- ja Simojokeen on noussut lohia kudulle runsaammin kuin kahtena edellisenä vuonna. Simojoelle näyttäisi tulevan hyvä lohivuosi, Tornionjoen tilanne selviää lähiaikoina. Aikaisen kevään myötä ensimmäiset lohet havaittiin varhain Lohen nousurytmissä jokiin on vuosittain huomattavaa vaihtelua. Tänä vuonna kutuvaelluksen alku oli Tornionjoella ja Simojoella lupaava, ensimmäiset lohet havaittiin kaikuluotausseurannoissa jo toukokuun puolivälissä. Varhaisen alun […]