Kuka on Suomen Seafood Chef 2020?

Kalaruoka kuuluu vahvasti suomalaiseen ruokaperinteeseen. Itämeri ja tuhannet järvemme tarjoavat upeita raaka-aineita, joista kokit ympäri maata loihtivat mitä upeampia annoksia. Ensi vuonna selviää, kuka suomalaisista ammattilaisista ansaitsee itselleen ensimmäisen Seafood Chef -tittelin. Seafood Chef on Pro Kala ry:n ja Food Camp Finlandin lanseeraama kilpailu, jossa etsitään Suomen taitavinta kala- ja äyriäiskokkia.  Tuomaristo valitsee keittiömestari Pekka Terävän johtamana […]

Lovarin pääkirjoitus: Hyljekanta pompsahti rajusti

Luonnonvarakeskuksen ilmoitus vuoden 2019 hyljelaskentojen tuloksista kertoi harmaahyljekannan rajusta kasvusta Suomen merialueilla. Kuluvan vuoden kesällä tehdyissä lentolaskennoissa Itämeren alueella nähtiin yhteensä 38 121 harmaahyljettä, joista Suomen merialueella oli noin 14 200 yksilöä. Laskennoissa Itämerellä nähtyjen hallien määrä on pysynyt useita vuosia noin 30 000 yksilössä, mutta nyt määrä oli pomsahtanut kertaheitolla lähelle 40 000 yksilöä. […]

Yrkesfiskarnas upplevelser borde beaktas mera inom både forskning och beslutsfattande slår ny doktorsavhandling fast

Fiskare tycker att de har mycket att erbjuda både forskare, tjänstemän och lagstiftare, men ingen är intresserad av deras information. Det konstaterar Åboforskaren Kirsi Sonck-Rautio i en ny doktorsavhandling. Nyligen publicerade naturresursinstitutet Luke en rapport om att yrkesfisket i Östersjön hotas av säl och skarv. Även Kirsi Sonck-Rautio noterar i sin avhandling att Finlands kustfiske befinner […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 18.11. Innovaatio-ohjelmien jatko, MMM (KJ) 20.11. Varsinais-Suomen kansanedustajat, eduskunta (KJ) 20.11. Pro Kala 25 vuotta (KJ) 21.11. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014-2020 seurantakomitean kokous 22.11. TUKALA -tilaisuus Turussa (KJ), katso http://sakl.fi/ammattikalastaja-miten-kehitetaan-ammattikalastusta-vuosina-2020-2021/

Tuore väitöskirjatutkimus osoittaa suomalaisen rannikkokalastuksen kriisin

Turun yliopistossa väittelevä Kirsi Sonck-Rautio osoittaa tuoreessa väitöskirjassaan suomalaisen rannikkokalastuksen olevan vakavassa kriisissä. Väitöstutkimuksessaan Sonck-Rautio tarkasteli Saaristomeren pienimuotoisen rannikkokalastuksen nykytilaa, haasteita ja mahdollisuuksia sopeutua tulevaisuuteen kalastajien näkökulmasta. Rymättyläläinen ammattikalastaja Antero Eloranta totesi marraskuun alussa julkaistussa Turun Sanomien haastattelussa, että suurin syy ammattikalastuksen tuhoon on Saaristomeren menettäminen hylkeille. Sonck-Raution tutkimus osoittaa, ettei Eloranta ole ajatuksensa kanssa yksin. – Ammatillisessa mielessä Saaristomeren kalastajat […]

Sverige: Varannan skarv ska bort

Efter många år av stadigt växande skarvstam i Stockholms skärgård ska det till krafttag. Fram till år 2030 ska antalet skarvar halveras, enligt länsstyrelsens förslag till förvaltningsplan. Länsstyrelsen i Stockholms län har i samarbete med jakt-, fiske- och skärgårdsorganisationer samt berörda kommuner lagt fram ett förslag till förvaltningsplan för skarv.Det betyder att dagens drygt 6 […]

Växande säl- och skarvpopulationer är ett allvarligt hot mot yrkesfisket i Östersjöregionen

Växande populationer av säl och skarv är ett allvarligt hot mot den småskaliga kustnära fiskenäringen i Östersjöregionen, det slås fast i rapporten “The Impacts of seals and cormorants experienced by Baltic Sea commercial fishers”, som nyligen släppts. Rapporten, som har publicerats av det finska naturresursinstitutet LUKE, baseras på intervjuer med 219 fiskare från sex länder runt […]

Mela-vakuutettujen kalastajien määrä alenee edelleen

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen kalastajien ja poronhoitajien neuvottelukunnan kokouksessa viime viikolla todettiin, että maatalousyrittäjien eläkelain mukaan vaakutettujen kalastajien määrä alenee tasaisesti. Vakuutettuja kalastajia on tällä hetkellä noin vajaat 500. Vielä vuonna 2003 vakuutettujen kalastajien määrä oli noin 1 000. Keskimääräinen työtulo on tällä hetkellä 1 175 euroa kuussa, eli 14 100 euroa vuodessa (viljelijät noin 20 000 euroa […]

Sverige: Det pelagiska systemet förlängs i 10 år

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i Sverige har fattat beslut om att förnya de överförbara fiskerättigheterna för det pelagiska fisket i ytterligare 10 år. De pelagiska kvoterna fördelas sedan år 2009 mellan fiskerättigheter, årliga pelagiska fiskemöjligheter, regionala fiskemöjligheter och kustkvoter. Regeringen har uttalat att systemet har fungerat väl och uppfyllt de övergripande målen. Mot bakgrund av […]

Kuluttajatutkimus: neljä viidestä suomalaisesta haluaisi syödä enemmän kalaa

Pro Kala ry:n teettämän kuluttajatutkimuksen mukaan lähes jokainen suomalainen syö kalaa: 94 prosenttia vastaajista kertoi kalan kuuluvan ruokavalioonsa. Vain kolmannes vastaajista syö kalaa suositusten mukaan eli vähintään kaksi kertaa viikossa, mutta kuitenkin jopa 80 prosenttia vastaajista kertoo haluavansa syödä kalaa nykyistä enemmän. – Ihmiset ovat tietoisia siitä, että kalaa olisi hyvä syödä ainakin kaksi kertaa viikossa. […]