Muutos alusryhmäkohtaiseen rekisteritilaan

Valtioneuvosto antoi 22.8.2019 asetuksen alusryhmäkohtaisten rekisteritilojen enimmäiskoosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta. Asetuksen muutoksella siirretään EU:n yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien säädösten mukaisesti rekisteröitävien kalastusalusten avomerialusryhmästä rekisteröimätöntä konetehoa koskeva 1 500 kW:n rekisteritila rannikkoalusryhmään, koska rannikkoalusryhmän konetehoa koskeva rekisteritila on täyttynyt, mikä estää rekisteröintiä hakeneiden alusten rekisteröinnin ja niiden toiminnan aloittamisen. Avomerialusryhmään jää saman […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 28.8. EMKR rahoitusvälineet, ohjausryhmän kokous (KJ) 28.8. TUKALA -hankkeen johtoryhmän kokous (KJ) 29.8. Pro Kalan hallituksen kesäkokous, Naantali (KJ) 30.-31.8. Ammattikalastusmessut, Parainen (KJ), lisätietoja http://www.livia.fi/fi/ajankohtaista/ammattikalastusmessut-30-3182019

Svenskt fiske: ”Det är orimligt att enskilda fiskare ska ta den ekonomiska smällen av EU:s torskfiskestopp”

Det måste finnas finnas en framtid för det erkänt hållbara och selektiva fiske som svenska fiskare bedriver, skriver Peter Ronelöv Olsson, Sveriges fiskares producentorganisation, och Krishan Kent, Fiskbranschens riksförbund. Den 23 juli beslutade EU:s fiskeministrar att förbjuda torskfiske i södra Östersjön. Det gör att 1000 jobb hotas. Med några timmars varsel stoppades fisket i området. […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 20.8. Merialuesuunnittelun valtakunnallinen skenaariotyöpaja 20.8. MMM elinkeinokalatalousyksikön ja elinkeinokalatalouden järjestöjen tapaaminen 20.8. Kapyysi -hankkeen työryhmän kokous 22.8. Helsingin silakkamarkkinoiden vene- ja toripaikkojen arvontatilaisuus 23.8. Meri- ja kalatalousverkoston ohjausryhmän kokous

Tunnetut virus- tai bakteeritaudit eivät ole syynä Tornionjoen kalakuolemiin

Ruokaviraston elokuussa valmistuneiden tutkimusten mukaan tunnetut kalatauteja aiheuttavat virukset tai bakteerit eivät ole aiheuttaneet Tornionjoen lohien oireita. Vastaavia oireita on havaittu Tornionjoella vuodesta 2014 lähtien. Jokeen nousevien kalojen määrä on normaali. Ruokavirasto jatkaa kalojen tutkimuksia analysoimalla kalojen vitamiinitasoja. Vuonna 2016 Ruokavirasto, silloinen Evira ja Ruotsin viranomaiset tutkivat tehostetusti Tornionjoen lohia. Tuolloin lähes puolet haavaisten tai […]

Stadin silakkamarkkinat 6.–12.10.2019

Stadin Silakkamarkkinat avautuvat jokavuotiseen tapaan Helsingin Kauppatorille lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Vuoden 2019 Silakkamarkkinat ovat avoinna sunnuntaista lauantaihin 6.–12.10. Myyntiaika sunnuntaista perjantaihin on klo 9–19 ja lauantaina klo 7–15. Vuoden 2019 tärkeät päivämäärät: 15.8. mennessä ilmoittautuminen Silakkamarkkinoille 16.9. mennessä ilmoittautuminen Silakkaraadin tuotekilpailuun 6.–12.10. Silakkamarkkinat Tänä vuonna Silakkamarkkinat tuottaa Helsingin tapahtumasäätiö. Markkinoiden tuottaja on Laura Rautkallio-Salminen, laura@mirricreative.com, […]

Asetukset hylkeiden metsästysmääristä annettu

Maa- ja metsätalousministeriö on 11.7.2019 antanut asetukset hylkeiden metsästysmääristä. Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuosina 2019-2022 (897/2019) 1 § Alueelliset kiintiöt Metsästysasetuksen (666/1993) 5§:ssä säädetyillä alueilla voidaan metsästää hallia kunakin metsästysvuonna seuraavasti: 1) Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella yhteensä enintään 350 yksilöä; 2) Lounais-Suomen kannanhoitoalueella yhteensä enintään 400 yksilöä; sekä 3) Suomenlahden kannanhoitoalueella yhteensä […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa: 14.8. Merimetsotyöryhmän kokous, Vaasa 16.-17.8. Liiton hallituksen kesäkokous, Helsinki. Kokouksen asialista linkissä http://sakl.fi/liiton-hallituksen-kesakokous-16-17-8-2019-helsingissa/ Liiton sähköinen viikkotiedote jäsenille alkaa ilmestyä normaalisti.

Sverige: Vikaresälen hotar siklöjefisket i Bottenviken

Sverige: Vikaresälen hotar siklöjefisket i Bottenviken Det stora beståndet av vikaresäl belastar kraftigt siklöjan i Bottenviken. För yrkesfisket i norr är sälfrågan en katastrof som hotar slå ut hela det kustnära yrkesfisket i norr i närtid säger man från fiskarhåll och man kräver att licensjakten på säl också skall gälla för vikaren. Sveriges Lantbruksuniversitet konstaterar i […]

Kalat kaikkosivat monista Tanskan vesistöistä – merimetso syynä?

Tanskan vesistöjen puhdistumisesta huolimatta kalat loistavat poissaolollaan, kirjoittaa tanskalaislehti Jyllands-Posten. Vesistöjen puhdistamiseen on lehden mukaan käytetty 1980-luvulta asti miljoonia kruunuja (satojatuhansia euroja). Veden laadun paranemisesta huolimatta 8–10 viime vuoden aikana monet Tanskan joet ja kosket ovat käytännössä tyhjentyneet kaloista. Tutkijoiden ja kalastajien arvio on, että kalattomuuden syy on merimetso. ”Erityisesti harjukset ja purotaimenet ovat taantuneet, samoin […]