Setälän blogi: Kalatalouspolitiikan tavoitteena alkutuotannon kehittäminen

Suomen kalatalouspolitiikan strategisena tavoitteena on luoda kalataloudelle kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka kannustaa ja mahdollistaa alan arvoketjun kestävän kasvun ja uudistumisen. Erityisenä painopisteenä on ollut kotimaisen kalastuksen ja vesiviljelyn edistäminen. Miten tässä tavoitteessa on tähän mennessä onnistuttu? Vesiviljelyn kasvuun tarvitaan pelisääntöjä Kilpailukykyisen toimintaympäristön kehittäminen ei ole helpoimpia tehtäviä, koska alan ulkopuolisilla tekijöillä on suuri vaikutus kalatalouteen. Erityisesti […]

Krismöte i Simrishamn

Krismöte i Simirishamn som reaktion på beslutet om stopp för sillfiske i södra Östersjön 2020 Under torsdagen samlades fiskare och representanter för beredningsindustrin i Simrishamn till ett krismöte. Nästa år blir det stopp även för sillfisket i södra Östersjön. Förbudet mot att fiska sill i södra Östersjön gäller från maj till augusti nästa år. Förbudet, som […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 5.12. EU17 kalatalousjaosto 10.12. TUKALA -hankkeen ohjausryhmän kokous 10.12. MMM:n lausuntopyyntö luonnoksesta MMM:n päätökseksi Suomen vuoden 2020 kalastuskiintiöiden jakamisesta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken 11.12. Meri- ja kalatalousverkoston työryhmän kokous 23.12.2019-5.1.2020 Liiton toimisto suljettu

Hallinto-oikeus hylkäsi kaikki valitukset Luvian kalankasvattamosta

Mökkiläisiä on hiertänyt erityisesti lupa kalojen talvisäilytykseen Iso-Lampoorin niemen edustalla hyvin lähellä asutusta. Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt kaikki Luvian kalankasvattamon toimintalupaa koskevat valitukset. Offshore Fish Finland Oy sai viime vuoden kesällä Etelä-Suomen aluehallintovirastolta määräaikaisen luvan kalojen kasvattamiseen verkkoaltaissa Eurajoen merialueella Luvian edustalla. Lupa sallii myös kalojen talvisäilytyksen Iso-Lampoorin niemen edustalla varsin lähellä asutusta, mikä on herättänyt kiivasta […]

Uuden kiertovesikasvatuksen tutkimusympäristön tavoitteena on parantaa kalankasvatuksen kannattavuutta ja pienentää ravinnekuormitusta

Luonnonvarakeskus on kehittänyt uuden vedenkäsittelyn konseptin kalan kiertovesikasvatukseen. Menetelmän avulla osa vedestä käsitellään edullisesti kasvatushallin ulkopuolella luonnollisia veden puhdistusprosesseja hyödyntäen. Menetelmää kokeillaan Luken Laukaan kalanviljelylaitoksen pilottimittakaavan laitteistolla. Tavoitteena on, että suomalaiset yritykset voisivat hyödyntää menetelmää tuotannon lisäämiseksi ja tehdä uudesta tekniikasta vientituotteen kasvaville kiertovesikasvatuksen markkinoille. – Luonnonvarakeskuksen panostukset kannattavan ja kestävän kiertovesikasvatuksen kehittämiseksi ovat erityisen […]

”Suomeen tarvitaan lisää kirjolohen kasvatuslupia”

Vuoden suurin elintarviketeollisuuden investointi on tehty Kalaneuvoksen tehtaalle Sastamalaan. Kotimainen kalanjalostus on keskittynyt kahden suuren perheyrityksen ympärille. Oululainen Hätälä ja Hukkasen suvun Kalaneuvos Sastamalassa tuottavat suurimman osan kuluttajille päätyvistä kalajalosteista. Markkinoilla on myös ulkomaisessa omistuksessa olevien yhtiöiden tuotteita. Luonnonvarakeskuksen tuoreen tilaston mukaan kalan kulutus(siirryt toiseen palveluun) laski vuonna 2018 hieman. Tilastojen mukaan kotimaisista kaloista eniten, 1,2 kiloa […]

Pohjois-Suomen erityisperusteisia kalastusoikeuksia ja lohiregaalia koskeva selvitys julkaistu

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut selvityksen Pohjois-Suomen erityisperusteisista kalastusoikeuksista ja lohiregaalista. Selvityksen päätavoitteena on kartoittaa sitä, mikä on lohiregaalin ja erityisesti koskitilojen kalastusoikeuksien käytön oikeudellinen tilanne tänä päivänä, ja arvioida eduskunnan kannan mukaisesti sitä, tarvitaanko uusia linjauksia ja niiden edellyt­tämiä muutoksia lainsäädäntöön. Selvitys käsittelee sitä, mitä valtion lohiregaalilla tarkoitetaan nykyajassa ja mitä vaikutuksia lohiregaalista luopumisella […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 26.11. Kalaneuvos tehdas laajennuksen vihkiäiset, Sastamala 29.11. MMM:n elinkeinokalatalousyksikön ja elinkeinojärjestöjen tapaaminen sekä Kalaviikko 2020 -työryhmän kokous (KJ) 29.11. Kapyysi työryhmän kokous (KJ ja MS) 29.11. ELY-keskus: Vuoden 2020 toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden sekä ei-siirrettävän käyttöoikeuden haku, päättyy 29.11.2019 klo 16:15.

Kalan kulutus väheni

Suomalaiset kuluttivat vuonna 2018 asukasta kohti kotimaista kalaa kolme ja puoli kiloa fileepainoksi laskettuna. Tuontikalaa käytettiin hieman yli yhdeksän kiloa. Kalan kokonaiskulutus pieneni edellisvuodesta kuusi ja puoli prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastosta. Kotimaisista kaloista eniten, eli 1,2 kiloa asukasta kohti, syötiin kirjolohta. Ulkomaisista kaloista eniten kului kasvatettua lohta, jota suomalainen söi 3,5 kiloa. […]