Professori Tuula Packalen maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston osastopäälliköksi

Valtioneuvosto nimitti tänään 8.4.2020 maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti, Doctor of Philosophy Tuula Packalenin metsätalousministeriön luonnonvaraosaston osastopäällikön virkaan ajalle 1.6.2020 – 31.5.2025. Virkaan haki määräaikaan mennessä 13 henkilöä. Professori Packalen aloittaa virassaan 1.6.2020. Packalen on työskennellyt vuodesta 2012 lähtien metsäsuunnittelun tutkimusprofessorina Luonnonvarakeskuksessa (vuoteen 2014 saakka Metsäntutkimuslaitos). Vuodesta 2019 lähtien hän on toiminut lisäksi Luonnonvarakeskuksen ohjelmajohtajana. Tätä […]

Hallitus turvaa maaseudun yritysten sekä maa- ja kalatalouden toimintaedellytyksiä

Hallitus on vuoden 2020 toisessa lisätalousarvioesityksessään päättänyt tukea maaseudun ja maa- ja puutarhatalouden yrityksiä 30 miljoonalla eurolla. Elinkeinokalatalouden piirissä toimiville yrityksille osoitetaan 10 miljoonan euron määräraha. Tämän lisäksi varaudutaan maatilojen valtiontakausten takausvastuiden kasvuun sekä vesihuollon toimintaedellytyksien tukemiseen. – On tärkeää, että kaikki koronan koettelemat yrittäjät ovat samalla viivalla. Hallituksen lisätalousarvioesitys tuo maaseudun ja kalatalouden yritykset […]

1 900 skarvar får fällas i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län har beviljat skyddsjakt på skarv mellan 1 april 2020 och 31 mars 2021. Totalt får 1 900 skarvar fällas i länet för att minska skadorna på fiskbestånd och fiskeredskap. Det är Stockholms läns fiskarförbund som har ansökt om tillstånd för skyddsjakt efter skarv under år 2020 och 2021. Ansökan gäller totalt 2 300 […]

Sverige: Beslut om jakt på säl

Här finns Naturvårdsverkets beslut om jakt på säl. Skyddsjakt kan beviljas för vikare (400 st.). För gråsäl kan även beslut om licensjakt fattas (2 000 st.). Länk https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Beslut/Beslut-om-jakt-och-vilt/beslut-sal/ Källa: Naturvårdsverket 6.4.2020

Kalan ulkomaankauppa tammikuu 2020

Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita tammikuussa 2020 lähes kahdeksan miljoonaa kiloa, joka oli arvoltaan noin 17,5 miljoonaa euroa. Viennin määrä oli 0,5 miljoonaa kiloa suurempi, mutta arvo miljoona euroa pienempi kuin edellisvuoden tammikuussa. Ihmisravinnoksi vietyjen tuotteiden määrä oli 6,6 miljoonaa kiloa (arvo 16,7 miljoonaa euroa). Muuksi kuin ihmisravinnoksi vietiin 1,3 miljoonaa kiloa. Kalan ja kalatuotteiden […]

Kalastonhoitomaksuja lunastettu enemmän

Kalastonhoitomaksuja on lunastettu vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana aiempaa aktiivisemmin. Tammi-maaliskuun kalastonhoitomaksuista kertyi yli 1,4 miljoonaa euroa, joka on 25 % viime vuoden vertailuajanjaksoa enemmän. Näyttää siltä, että leuto talvi ja koronaepidemiasta johtuva valtakunnallinen poikkeustila ovat saaneet ihmiset kalastamaan, arvioi Metsähallitus. Lämmin sää ja pitkä avovesikausi suuressa osassa maata ovat aikaistaneet kalastonhoitomaksujen lunastamista. Alkuvuonna etenkin lyhytaikaisten […]

Linjaus välttämättömiin työtehtäviin tulevien työntekijöiden maahantulosta valmistunut

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 25.3. viranomaisryhmän, jonka tehtävänä on arvioida työntekijöiden maahantuloa poikkeustilanteessa Suomen rajojen ollessa pääsääntöisesti kiinni. Viranomaisten arvion pohjalta on valmistunut listaus huoltovarmuuden kannalta akuuteista tai toimialan toiminnan kannalta kriittisistä työtehtävistä, joiden osalta maahanpääsy tulee varmistaa. Rajaliikenteen rajoitusten takia ulkomaisen työvoiman pääsy ulkomailta Suomeen on vaikeutunut merkittävästi. Huoltovarmuuden ja tiettyjen toimialojen toiminnan kannalta […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 8.4. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen (kirjallinen), Komission ehdotus kalastuksenvalvontaa koskevien asetusten muuttamiseksi” (UJ 5/2020 vp ja UJ 8/2020 vp – U 66/2018 vp)  9.4. Kuhan alamitan noston vaikutukset -hankkeen ohjausryhmän kokous (Skype) (KJ) 9.4. Haastattelu, kansallisen merimetsotyöryhmän jäsenet Suomen Akatemian rahoittaman CORE-hankkeen puitteissa (KJ)

MMM valmistelee tukipakettia koronan vaikutuksista kärsiville yrityksille

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee tukipakettia koronaviruksesta aiheutuvan markkina- ja tuotantohäiriön vuoksi. Tukipaketti koskee myös kalatalousalan eli kalastuksen, vesiviljelyn sekä kalan jalostuksen ja kalakaupan yrityksiä. Maa- ja metsätalousministeriö haluaa turvata kotimaisen ruoantuotannon myös poikkeusoloissa. Koska kalatalousalan yrityksillä ei ole mahdollisuutta hakea Business Finlandin tai ELY-keskusten koronatilanteessa myöntämää rahoitusta, yrityksille valmistellaan oma tukipaketti. Valmistelutyö on käynnissä ja […]

Kalatalousyrityksille avustus vahinkoja aiheuttavien harmaahyljeurosten poistamiskuluihin

Kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle aletaan myöntää avustusta rannikolla vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Valtioneuvosto antoi asiasta torstaina hallitusohjelman mukaisen asetuksen. Hylkeiden aiheuttamia vahinkoja pyritään estämään muilla keinoin, mutta hallikanta aiheuttaa yhä merkittäviä vahinkoja kalataloudelle. Valtioneuvosto antoi torstaina asetuksen, jonka perusteella kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle voidaan myöntää avustusta vahinkoja aiheuttavien harmaahylje- eli halliurosten poistamisesta aiheutuviin […]