Balticconnector-hankkeen meriputken rakennustyöt merellä valmiit

Balticconnectorin meriputken rakennustyöt merellä saatiin päätökseen perjantaina 12.7.2019. Putkenlasku valmistui kesäkuun lopussa, ja suojaustyöt aloitetiin kesäkuun puolessa välissä. Nyt suojaustöiden valmistuttua rakennustyöt merellä on saatu päätökseen. Seuraavaksi meriputkelle tehdään painekoe heinä-elokuun aikana, jonka jälkeen putki tyhjennetään ja kuivataan. ”Olemme tyytyväisiä, että meriputken rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja pääsemme aloittamaan viimeisiä vaiheita meriputken osalta suunnitelmien mukaisesti. […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 18.7. Keskustelutilaisuus Porin SuomiAreenan yhteydessä: Suomalaiset haluavat syödä enemmän kotimaista kalaa – mikä estää? (kutsutilaisuus) (OS ja KJ)

Kuntalaisaloite Raumalla: Merimetsoyhdyskunnan häätäminen pesimäpaikaltaan

Raumalla on 10.7.2019 tehty kuntalaisaloite merimetsoyhdyskunnan häätämisestä pesimäpaikaltaan. Aloitteen sisältö Rauman merimetsokanta on hurjassa kasvussa. Rauman edustalle vuonna 2017 perustetussa koloniassa pesi vuonna 2018 kaikkiaan 795 merimetsoparia, joista maapesiä oli 691 ja puupesiä 107 kappaletta. Vuonna 2019 kyseisessä koloniassa oli jo 860 pesää, ja lisäksi Rauman sataman edustalla Vähä- ja Isojärviluodoilla oli aivan uusia pesintöjä […]

CPMR:n Itämeri komissio: Miettikää uudelleen hyljetuotteiden kauppakieltoa!

CPMR:n Itämeri komissio (Baltic Sea Commission) on tehnyt 11.6.2019 EU-komissiolle ja Maailman kauppajärjestö WTO:lle aloitteen, jossa se kehottaa näitä miettimään uudelleen hyljetuotteiden kauppakieltoa eettisestä näkökulmasta. Ei ole järkevää metsästää hylkeitä ja sitten olla hyödyntämättä ruhoa kestävällä tavalla ruokana ja muina tuotteina . Linkki:https://cpmr-baltic.org/download/bsc-ppp-seals/?wpdmdl=2843&ind=1560777448579 CPMR on Euroopan alueiden yhteistyöelin. Suomesta eräät maakuntaliitot kuuluvat järjestöön. Lähde: CPMR […]

Pohjanlahden lohikesä on alkanut kohtalaisen hyvin

Kesäkuun loppupuolella Tornion- ja Simojokeen on noussut lohia kudulle runsaammin kuin kahtena edellisenä vuonna. Simojoelle näyttäisi tulevan hyvä lohivuosi, Tornionjoen tilanne selviää lähiaikoina. Aikaisen kevään myötä ensimmäiset lohet havaittiin varhain Lohen nousurytmissä jokiin on vuosittain huomattavaa vaihtelua. Tänä vuonna kutuvaelluksen alku oli Tornionjoella ja Simojoella lupaava, ensimmäiset lohet havaittiin kaikuluotausseurannoissa jo toukokuun puolivälissä. Varhaisen alun […]

Sverige begär ändrad sälförordning

Jordbruksverket har för Sveriges del sänt in synpunkter till EU om att ändra sälförordningen, så att det blir tillåtet att avyttra till exempel skinnet från fällda sälar. – Med Sveriges tydliga synpunkter finns grund för att EU ska se över sälförordningen, kommenterar Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund, JRF.”Förbudet mot handel med sälprodukter ger stora […]

Raportti hylkeiden ja kalastuksen välisestä konfliktista

SLU, Estonian Marine Institut ja Luke ovat koonneet raportin hylkeiden ja kalastuksen välisestä konfliktista. Raportin tarkoituksena on antaa taustatietoa rannikkokalastuksen suurimmasta huolesta, eli hylkeiden kalastukselle ja kalakannoille aiheuttamista ongelmista. Raportti toteaa, että konflikti vaikuttaa sekä kalakantoihin että kalastukseen. Tämän lisäksi konflikti vaikuttaa paikallisyhteisöihin ja heidän mahdollisuuksiin vastata paikallista kalaa koskevaan yleiseen kysyntään. Raportti myös luettelee […]

MMM: Saimaannorpan suojelua jatketaan yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa

Maa- ja metsätalousministeriö suhtautuu vakavasti havaittuihin norppakuolemiin. Ministeriö perustaa heti lomien jälkeen laajapohjaisen yhteistyöryhmän pohjustamaan seuraavan, vuonna 2021 voimaan tulevan valtioneuvoston kalastusrajoitusasetuksen valmistelua. Tavoitteena on vahvistaa saimaannorpan suojelua yhdessä alueellisten toimijoiden kanssa. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä pitää Saimaan verkkokalastusrajoitusten päättymisen jälkeen tapahtuneita norppakuolemia äärimmäisen ikävinä. –Maa- ja metsätalousministeriö on sitoutunut saimaannorpan suojelustrategian kannankasvutavoitteeseen, eikä kukaan meistä […]

EU-kuuleminen PAH-poikkeuksesta

PAH-yhdisteiden enimmäismäärille ehdotettu pysyvä poikkeus on siirretty julkiseen kuulemiseen. Asetusmuutosehdotus löytyy täältä: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3884312_fi. Ehdotus vastaa viime vuonna komission työryhmässä esiteltyä ehdotusta. Kuuleminen on auki 19.7. saakka. Lähde: MMM 3.7.2019

Vuonna 2018 viljellyn ruokakalan tuotantomäärä pysyi ennallaan

Kalankasvattajat tuottivat vuonna 2018 myyntiin noin 14,3 miljoonaa kiloa ruokakalaa, josta 92 prosenttia oli kirjolohta. Kirjolohen lisäksi Suomessa tuotettiin ruokapöytään noin 0,8 miljoonaa kiloa siikaa. Kirjolohen ja siian tuotantomäärät ovat pysyneet viimeiset vuodet ennallaan. Tämä käy ilmi Luonnonvarakeskuksen (Luke) tuottamasta vesiviljelytilastosta. Ahvenanmaalla on jo kauan tuotettu noin puolet Suomessa kasvatetusta ruokakalasta, näin viimekin vuonna. Merialueen […]