Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa: 24.1. MMM:n lausuntopyyntö Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta 25.1. Keskustelu kalan jäljitettävyydestä 28.1. Eduskunnan maa- ja metsätalousministeriön, kirjallinen lausuntopyyntö, E 132/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: Alustavia ennakkovaikuttamislinjauksia perustuen komission kestävän rahoituksen asiantuntijaryhmän raporttiin (taksonomia)

Suomalaisella kalalla on hyvä maine Saksassa ja Ranskassa

Pro Kala ry:n teettämästä kuluttajatutkimuksesta selviää, että saksalaiset ja ranskalaiset pitävät suomalaisia kalatuotteita arvossaan. Tutkimus toteutettiin kuluttajapaneelitutkimuksena joulu-tammikuussa 2021-2022 ja  siihen vastasi 2001 saksalaista ja ranskalaista kuluttajaa. Tutkimuksen teki Innolink Research Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa suomalaisten kalatuotteiden viennin kehittämiseksi ja asiakasymmärryksen parantamiseksi. Tutkimuksessa selvitettiin esimerkiksi kuluttajien suhtautumista kylmä- ja lämminsavukalatuotteisiin sekä sitä, minkälainen […]

Laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta vahvistettu

Tasavallan presidentti on tänään vahvistanut lain rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta. Uuden lain tavoitteena on kehittää ja selkeyttää vahinkojen korvaamista koskevaa sääntelyä. Erityisesti rauhoitetut linnut ovat aiheuttaneet mittavia vahinkoja viime vuosina. Laki tulee voimaan sen jälkeen, kun komissio on hyväksynyt lakiin sisältyvät tukijärjestelmät. Uuden lain nojalla voidaan maksaa korvausta rauhoitettujen eläinten aiheuttamista […]

Perämeren tuulivoimarakentamista aletaan tutkia tarkemmin Hailuodon ja Pietarsaaren edustalla – 300 voimalaa

OX2-yhtiö suunnittelee 310 tuulivoimalaa ulkomerelle Suomen talousvyöhykkeelle. Lähelle Suomen länsirajaa Perämerelle sijoittuvien voimaloiden tuotantokapasiteetti vastaisi kolmasosaa Suomen viime vuoden sähköntuotannosta Merituulivoimaa on suunniteltu Suomessa pitkään, mutta varsinaisia merituulivoimaloita ei ole rakennettu kuin Porin Tahkoluodon edustalle.  Hailuodon ja Pietarsaaren länsipuolelle suunnitellut isot merituulivoimahankkeet ovat saaneet tutkimusluvan. OX2-yhtiö pääsee selvittämään merituulivoiman mahdollisuuksia Suomen talousvyöhykkeellä. Kohteet sijaitsevat kaukana […]

Kalojen IHN-taudin hävitys loppusuoralla Ahvenanmaalla

Lohikalojen IHN-taudin hävittäminen on edennyt Ahvenanmaalla hyvin. Viime kesänä alkaneen epidemian taltuttamiseksi kaikki kirjolohet jouduttiin lopettamaan tai teurastamaan yhteensä viidestä tartunnan saaneesta kirjolohen pitopaikasta. Kolmen tartuntapitopaikan puhdistus- ja desinfiointi on valmis. Kahden viimeisimmän tartuntapitopaikan puhdistus- ja desinfektiotoimet saadaan valmiiksi kevään aikana. Koska tartuntapitopaikoissa ei enää ole taudille alttiita kaloja, Ruokavirasto on purkanut taudin torjumiseksi aiemmin […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 17.1. Kalastajaristeilyhankkeen ohjausryhmän kokous 19.1. Luken kiintiöjärjestelmähankkeen ohjausryhmän kanssa 23.1. MMM:n lausuntopyyntö, Suomen EMKVR-ohjelma 2021–2027, viimeinen jättöpäivä, linkki Lausunto – Lausuntopalvelu

MMM: Lohi- ja meritaimenstrategian ja kalatiestrategian seurantaryhmä asetettu

MMM on 3.1.2022 päättänyt asettaa työryhmän seuraamaan lohi- ja meritaimenstrategian linjausten toteuttamista sekä strategian uudistamista ja kalatiestrategian toteutusta. Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt jatkaa Lohi- ja meritaimenstrategia 2020 Itämeren alueelle –strategian toimenpiteiden toteuttamista strategiakauden päätyttyä. Lohi- ja meritaimenstrategian osalta seurantaryhmän tehtävänä on laatia ehdotus strategian päivittämistarpeesta kolmen vuoden kuluessa seurantaryhmän asettamisesta (vuoden 2024 loppuun mennessä). […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 14.1.2022 Tapaaminen (teams) OX2-SAKL, merituulivoimahankkeet ”Laine” ja ”Halla” 14.1.2022 MMM:n lausuntopyyntö luonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (kalastuslain muuttaminen) Vuoden ensimmäinen liiton sähköinen viikkotiedote julkaistaan.

Kalan ulkomaankauppa, lokakuu 2021 (ennakko)

Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen lokakuussa 2021 noin 45 miljoonan euron arvosta; 9 miljoonaa kiloa. Tästä 3,5 miljoonaa kiloa oli Suomen kautta edelleen muualle Eurooppaan vietyä tuoretta kokonaista lohta. Suomeen tuodusta lohesta jäi syyskuussa maahan 1,5 miljoonaa kiloa. Tuonnin arvo kasvoi 14 prosentilla edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, tuonnin määrän laskiessa 9 prosentilla. Norjan osuus tuonnin arvosta […]

Kiintiöityjen kalalajien tuottajahinnat, 3. vuosineljännes 2021

Silakan kokonaishinta (0,24 €/kg) nousi verrattuna vuoden 2021 toiseen vuosineljännekseen (0,21 €/kg). Elintarvikesilakan kilohinta oli 0,64 €. Elintarvikesilakan pyyntimäärät vuoden kolmannella neljänneksellä ovat pieniä verrattuna muihin vuodenaikoihin. Rehuksi käytettävän teollisuussilakan hinta pysyi samana kuin vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä, ja oli 0,19 €/kg. Peratun lohen kokonaishinta oli 6,15 €/kg. Lohen hinnan vaihtelu oli alueellisesti suurta. Tilastojulkistus […]