Merimetsot ja harmaahaikarat pysäyttivät Rauman sataman suunnitelmat uudesta tieyhteydestä

Rauman satamaa on tarkoitus laajentaa läheiselle luodolle, mutta harmaahaikarat ja merimetsot aiheuttavat harmia lupaprosessille. Rauman sataman laajennusta suunnitellaan Iso-Järviluotoon, joka sijaitsee noin puolen kilometrin päässä rannasta. Aluksi sinne olisi tulossa pilaantuneiden maiden käsittelypaikka ja mahdollisuus nesteytetyn maakaasun terminaalille. Varsinaista satamatoimintaa sinne ei ole vielä tulossa. – Satamilla on tarvetta ajatella asioita 10-20 vuoden päähän. Joitain […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla agendalla muun muassa: 22.10. Merimetsotyöryhmän viimeinen kokous (KJ) 23.10. LVM:n lausuntopyyntö kalastusalusten turvallisuutta koskevan Kapkaupungin sopimuksen hyväksymisestä 24.10. MMM:n järjestämä kokous innovaatio-ohjelman mahdollisesta jatkosta (KJ) 24.10. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, kuuleminen, HE 52/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 ja 11 §:n muuttamisesta (KJ) […]

Muikku ja kuha ovat sisävesien arvokkaimmat saalislajit

Kaupalliset kalastajat saivat vuonna 2018 saaliiksi sisävesiltä 5,2 miljoonaa kiloa kalaa. Vuonna 2017 saalis oli 6,5 miljoonaa kiloa. Saaliin pieneneminen johtui pääosin nuotalla pyydetyn muikun määrän vähenemisestä. Rapusaalis oli jonkin verran alle 600 000 rapua, mistä lähes kaikki oli täplärapua. Saaliin arvo oli 14,7 miljoonaa euroa, mikä oli lähes sama kuin edellisenä vuonna. Tiedot käyvät […]

DFPO: Kvoter 2019, et sort kapitel i Østersøens historie

Aftalen er ganske simpelt en spand koldt vand i hovedet på de danske fiskere.Sådan lyder det fra Danmarks Fiskeriforening, efter EU’s fiskeriministre sent mandag landede en aftale om næste års kvoter i Østersøen. En aftale, som skuffer fiskeriet og vil få store konsekvenser: – Aftalen rammer dansk fiskeri og lokalsamfundene omkring de små havne urimeligt […]

EU:n neuvosto päätti turskankalastuksen lopettamisesta valtaosalla Itämerta

EU:n maatalous- ja kalastusministerit päättivät Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2020 Luxemburgissa 14. lokakuuta järjestetyssä maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa. Suomi johti erittäin vaativia kiintiöneuvotteluita EU:n neuvoston puheenjohtajana. Ministeri Jari Leppä on tyytyväinen kokonaisratkaisuun. ”Itämeren turskakannat ja silakkakanta eteläisellä Itämerellä ovat erittäin heikossa tilassa. Jouduimme siksi tekemään välttämättömät päätökset kalastuskiintiöiden leikkaamisesta ja itäiseen turskaan kohdistuvan kalastuksen lopettamisesta. Samalla huolehdimme siitä, että jäsenmailla on […]

EU:n maatalous- ja kalastusministerit keskustelevat kalastuskiintiöistä

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Luxemburgissa maanantaina ja tiistaina 14.-15. lokakuuta maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän johdolla. Ministerit keskustelevat erityisesti Itämeren kalastuskiintiöistä. Neuvostossa pyritään poliittiseen yhteisymmärrykseen Itämeren kalastuskiintiöistä vuodeksi 2020. Kiintiöpäätöksessä tulee saavuttaa yhteisen kalastuspolitiikan keskeiset tavoitteet, joilla varmistetaan kalakantojen kestävä hyödyntäminen. Tilanne on haastava. Erityisesti turskakannat ovat monista tekijöistä johtuen heikossa kunnossa, mistä johtuen […]

Danish gov’t invites debate on future of Baltic cod stock

The Danish minister of fisheries, Mogens Jensen, has stated that he will discuss the future framework of Baltic fishing with fishery organizations and other stakeholders this fall, in light of the critical situation for Baltic cod and herring stocks. If successful, the plan is that the fishery framework will be in place by next summer. ”We […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa: 14.-15.10. EU:n kalastusneuvoston kokous, Luxemburg. Kalastusmahdollisuudet 2020. 14.10. Toimijakohtaisten kiintiöiden haku vuodelle 2020 avataan. Lisätietoja 14.10. SAKL:n verkkosivuilla. 18.10. MSC/ Client Action Plan, täydentäminen 22.10. Merimetsotyöryhmän viimeinen kokous (KJ) 23.10. LVM:n ausuntopyyntö kalastusalusten turvallisuutta koskevan Kapkaupungin sopimuksen hyväksymisestä 24.10. MMM:n järjestämä kokous innovaatio-ohjelman mahdollisesta jatkosta (KJ)