Haamuverkkoharaukset käynnissä Selkämerellä

Suomen ympäristökeskus SYKE ja Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry ovat yhteisellä KAPYYSI-hankkeella selvittäneet tämän vuoden aikana, minkälainen haamuverkkotilanne Suomessa on. Loppukesällä alkoivat haamuverkkojenharaukset Selkämerellä, ja syntynyt tieto kootaan syksyn aikana raportiksi. Haamuverkoilla tarkoitetaan kalastajien menettämiä pyydyksiä, jotka kalastavat merissä ja vesistöissä itsekseen. Ne ovat haitta eläimille ja osa merten muoviongelmaa. Suomessa haamuverkkojen sijaintia, määrää tai vaikutuksia […]

Itämeren neuvoa-antava komitea koolla 3. syyskuuta Helsingissä

Itämeren neuvoa-antavan komitean (BSAC) toimeenpaneva toimikunta ExCom kokoontui tällä kertaa Helsingissä Helcomin tiloissa. Tilaisuuden avasi komitean puheenjohtaja tanskalainen Esben Sverdrup-Jensenin. Paikalla oli noin neljäkymmentä komitean jäsentä ja tarkkailijaa. Puheenjohtajan esitys aloitusrutiinien jälkeen oli, että tänään keskusteltaisiin vapaasti siitä, minkälaisena EU:n yhteinen kalastuspolitiikka YKP halutaan nähdä, ja pitääkö meillä ylipäänsä olla yhteistä politiikkaa tältä osin. Yhteisellä […]

Kalatalouden innovaatiopäivät 7.-8.11. Vantaalla

Kala-ala kokoontuu jälleen 7.–8.11. Vantaalle kuulemaan innovaatio-ohjelmien saavutuksista ja kuulumisista. Aikaisemmat innovaatiopäivät ovat osoittaneet, että vuoropuhelu muiden arvoketjuun kuuluvien tekijöiden kanssa ja tulevaisuuden haasteiden pohtiminen yhdessä on tarpeellista ja arvokasta. Tule mukaan, ja kerro myös kollegoillesi tapahtumasta! Ilmoittaudu pian, sillä paikkoja on rajoitetusti. Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen linkissä https://www.lyyti.fi/p/451683-1809948316/fi/kalatalouden_innovaatiopaivat_2019 Lähde: Pro Kala 3.9.2019

Kalastusluvat kaupalliseen kalastukseen 2020—2024 haettavana

Yleistä Valtion vedet mahdollistavat kaupallisen kalastuksen suurimmassa osassa Suomea. Kaupallista kalastusta varten kalastajan tulee hakea erillinen pyydyskohtainen kaupallisen kalastuksen lupa  Metsähallituksen eräsuunnittelijalta. Kaikki valtion vesien kaupallisen kalastuksen luvat ja vuokrasopimukset erääntyvät vuoden 2019 lopussa. Lupahaku vuosille 2020-2024 käydään vuonna 2019. Avoinna olevat haut ilmoitetaan tällä sivulla. Mahdollisia vapaita kaupallisen kalastuksen vesiä ja lupia voi kuitenkin […]

Rysäkalaa Saimaalta

Haukiveden pohjoisosa Linnasaaren kansallispuistossa ei välttämättä luo mielikuvaa toimivasta kaupallisesta kalastuksesta. Lähinnä hienot maisemat, mökittömät rannat ja saimaannorppa ovat päällimmäiset asiat, jotka yhdistetään tähän seutuun. Kaupallinen kalastaja on norpan ohella harvalukuinen. Jokakeväinen verkkokalastuskielto antoi elintilaa eläimelle, mutta perinteinen kalastus kohtasi samalla ongelman alueella, jossa ei Suur-Saimaan tapaan ole muikkua kalastettavaksi. Yhteistyöllä paikallisten kaupallisten kalastajien, ympäristöjärjestöjen […]

Hyljekalterin uusi versio testiin Raumalla

Jotta meillä pystytään turvaamaan kotimaisen kalan saanti ruokapöytiin, on hyljevahinkoja vähennettävä. Harmaahylkeen kannan kasvu on vaikuttanut kalan liikkeisiin ja saaliin määrään, ja tilanteesta on muodostanut vakava uhka koko rannikkokalastukselle. Yhteiskunnan päätöksellä on perinteisin keino eli metsästys sivuutettu keinovalikoimista ja toimenpiteet ovat keskittyneet hylkeiden kestävien pyydysten kehittämiseen ja hylkeiden karkottamiseen. Kalatalouden innovaatio-ohjelmakokonaisuuteen liittyvään Tutkimuksen ja kalastajien […]

Muistutus: Kuhan alamitan muutosten vaikutuksia tutkiva hanke käynnistynyt – vielä voi liittyä!

Alamitan noston vaikutus kaupallisten kalastajien kuhasaaliisiin ja kuhakantaan Saaristomerellä -hanke on käynnistynyt ja kestää vuoden 2020 loppuun asti. Hanke on osa toimenpidettä Kestävä kalastus – Tutkijoiden ja kalastajien kumppanuus (art. 28; art. 44.3). Tavoitteena on saada selville kuhan alamitan noston vaikutukset kaupallisille kalastajille sekä kuhakannalle. Mukaan tulevat ammattikalastajat sitoutuvat tekemään viikkokohtaisen kirjanpidon kalastuksestaan ohjeiden mukaisesti […]

Määräaikainen hakumenettely hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamiseksi avattu

Maa- ja metsätalousministeriö on päätöksellään 11.6. avannut määräaikaisen hakumenettelyn hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamiseksi. Lisätietoja PDF-tiedostoista alla. ELY-keskukset tiedottavat tarkemmin hakumahdollisuudesta. Päätös, hyljekorvausten määräaikainen hakumenettely 2019 PDF Hakuohje 2019 PDF Arviointilomake PDF Ansökningsanvisning PDF Bedömningsblankett PDF Lähde: MMM 11.6.2019

Suomalaiset haluavat syödä enemmän kotimaista kalaa – mikä estää?

Suomalaiset kuluttajat haluavat syödä kotimaista kalaa, mutta suurin osa kulutuksesta on suuntautunut tuontikalaan. Kotimaisen kalan osuus kulutuksesta ei voi nousta, ellei ammattikalastuksen ja kalanviljelyn tuotanto kasva. Kotimainen kalatalous on kansainvälisestikin erinomainen esimerkki modernin elinkeinotoiminnan ympäristövastuullisuudesta. Se on osa sinistä biotaloutta ja tuo haja-asutusalueelle työtä. Hallitusohjelmaan on useaan kohtaan kirjattu kalatoimialan edistäminen ja toimialan toimintaedellytysten parantaminen. […]

Sopu hallitusohjelmasta – kalatalous myös mukana

Neuvottelutulos hallitusohjelmasta ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta” on julkaistu 3.6.2019. Tällä kertaa myös kalatalous ja ammattikalastus mainitaan hallitusohjelmassa. Edellisessä ohjelmassa ammattikalastusta ei huomioitu. Alla on kalataloutta ja ammattikalastusta koskeva osio hallitusohjelman strategisesta osuudesta ”Elinvoimainen Suomi”/ maatalous. Tavoite Kasvua ja työllisyyttä luonnon antimista. Keinot Lisätään kotimaisen kalan tarjontaa ja osuutta […]