Ammattikalastusmessut 30.-31.8.2019

Kalatalous- ja ympäristöopistolla järjestetään elokuussa valtakunnalliset ammattikalastusmessut. MESSUAIKATAULU / TIDTABELL/ SCHEDULEPe 30.8.2019 klo 10.00 – 18.00La 31.8.2019 klo 10.00- 16.00 TAPAHTUMAPAIKKA / PLATS / LOCATIONAmmattiopisto Livia/Kalatalous- ja ympäristöopistoKalakouluntie 72, 21610 Kirjala Nyt kuulutamme näytteilleasettajia mukaan sankoin joukoin! Etsimme näytille alan innovaatioita, tuotteita, palveluita, konsepteja, näitä voivat olla esimerkiksi: pakkausmateriaalit, jääkoneet, kalankäsittelyvälineistö, suojavaatetus yms.Messutapahtuma on näytteillesettajille […]

Kalatalouden tukien julkaisujärjestelmä julkaistu

Kaju2020 sivusto on avattu osoitteessa https://kaju.mmm.fi/kaju2020/ Kaju2020 on mukana myös EMKR-ohjelmakauden hankkeet. Hankekohtaiset tiedot: Klikkaamalla yksittäistä hanketta  -> ko.hankkeen tiedot avautuvat ponnahdusikkunaan Käyttöliittymä toimii seuraavilla nettiselaimilla: Mozilla Firefox, Google Chrome Tietojen päivittäminen Uudet hankkeet yms. tiedot päivitetään/siirretään  suoraan EMKR-järjestelmästä. Kieliversiot Sivustolta on valittavissa kieli (suomi, englanti, ruotsi). Lähde: Meri- ja kalatalousverkosto

EMKR tukien myöntäminen ja hallinnointi

Maa- ja metsätalousministeriö on 5.4. antanut ohjeen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman tukien myöntämisestä ja hallinnoinnista. Ohje korvaa aikaisemman ohjeen. Katso PDF Lähde: MMM 5.4.2019

Kalafoorumi 290319

Kalatoimialakin tärkeä tekijä ilmastokriisin ratkaisemisessa

  Kalatoimialalla olisi Kalafoorumin perusteella mahdollisuus profiloitua entistä paremmin ja näkyvämmin yhdeksi ilmastokriisin ratkaisuksi. Kalastus poistaa merestä ravinteita, jotka aiheuttavat meren rehevöitymistä. Kasvatetun kalan hiilijalanjälki on keskimäärin kuudennes naudan ja puolet sian ja broilerin hiilijalanjäljestä. Kalanviljelyn ravinnekuormitus on vain 1-2 prosenttia vesistöjen kokonaiskuormituksesta. Perjantaina 29. maaliskuuta kala-alan ammattilaiset kokoontuivat Holiday Club Caribiaan Kalafoorumiin, jonka aiheena […]

EMKR:n määräaikaisella haulla toivotaan yrityslähtöisiä innovaatioita ja konkreettisia kalakantojen kunnostustoimia

Maa- ja metsätalousministeriö avasi 8.2. määräaikaisen hakumenettelyn viiteen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimenpiteeseen. Rahaa on jaossa yhteensä 2,4 miljoonaa euroa ja hakuaikaa 5.4.2019 asti. Kalatalouden kehitystyöhön vauhtia Pääosa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman kalatalouden kehittämisrahoista menee monivuotisten kalatalouden innovaatio-ohjelmien kautta, joissa yksityinen ja julkinen sektori tekevät tiivistä yhteistyötä keskeisten kalatalouden kansallisten kehitystavoitteiden eteen. Näiden lisäksi […]

Avustuksia haettavana

Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö – Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning  julistaa haettavaksi avustukset kalatalous- ja luonnonvara-alan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen tukemiseksi sekä merenkulun, kalatalouselinkeinojen ja luonnonvara-alan koulutusta edistävää toimintaa varten.  Säätiön hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan 30.4.2019 mennessä osoitteeseen Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö, Kalakouluntie 72, 21610 Kirjala. Päätökset avustuksista tehdään toukokuun […]

SAKL

Ruotsin sisävesikalastajat Suomen vierailulla

Svenska Insjöfiskares Centralförbundetin (Ruotsin sisävesikalastajien keskusliitto) yli 40 hengen ryhmä vieraili 15.-16.3.2019 Suomessa. Järjestön jäsenet pyytävät etenkin kuhaa Ruotsin suurissa järvissä. Rapu on myös heille tärkeä saalislaji. Vierailun aikana he tutustuivat Lähiapajahankkeeseen Juvalla ja Kerimäen kalataloon sekä verkko- ja rysäkalastukseen Haukivedellä kalastaja Markku Kettusen johdolla.  Ruotsissa sisävesikalastuksen merkitys on lisääntynyt samalla tavalla kuin Suomessa merikalastuksen kokemien […]

SAKL 2 thumb

Sälseminarium i Luleå

Sälseminariet i Luleå stad sessionssal var välbesökt   Fredag 1.3 ordnades ett välbesökt sälseminarium i Luleå. Hela 130 personer var på plats, också från Finland hade kommit deltagare. Sälseminariet var ett resultat av den djupa oro för framtiden som fiskarna speciellt i Bottenviken upplever. Sälens inverkan på beståndet av siklöja och den ekonomiskt viktiga produktionen […]

Kaupallisten kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily 2019

Saaristomeren, Selkämeren ja Pyhäjärven ammattikalastajille sekä elinkeinokalatalouden sidosryhmille suunnattu tiedotus- ja koulutusristeily järjestettiin 17. kerran 6. – 7.2.2019. Matkaan osallistui 120 henkilöä, joista 63 oli kaupallisia kalastajia. Tällä kertaa mukana oli kalastajia myös muilta rannikkoalueilta ja Sisä-Suomesta. Seminaariesitelmät esitettiin nyt ensimmäistä kertaa kahdella rinnakkaisella screenillä molemmilla kotimaisilla kielillä. Seminaarin pääpaino oli hylkeissä, ja niiden aiheuttamien ongelmien ratkaisua etsivissä kehittämishankkeissa. […]

MMM avasi määräaikaisen hakumenettelyn viiteen tukitoimenpiteeseen

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014-2020 toimenpiteiden määräaikaisen hakumenettelyn alla mainituissa toimenpiteissä ja seuraavin enimmäisrahoituksin: Kalastuksen innovaatiot (art. 26 ja 44.3), 300 000 euroaTutkijoiden ja kalastajien väliset kumppanuudet (art. 28 ja 44.3), 300 000 euroaKalasatamien ja purkupaikkojen kehittäminen (art 41.1.3 ja 44.1.f), 1 000 000 euroaMerien biologisen monimuotoisuuden ja […]