MMM avasi määräaikaisen hakumenettelyn viiteen tukitoimenpiteeseen

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014-2020 toimenpiteiden määräaikaisen hakumenettelyn alla mainituissa toimenpiteissä ja seuraavin enimmäisrahoituksin: Kalastuksen innovaatiot (art. 26 ja 44.3), 300 000 euroaTutkijoiden ja kalastajien väliset kumppanuudet (art. 28 ja 44.3), 300 000 euroaKalasatamien ja purkupaikkojen kehittäminen (art 41.1.3 ja 44.1.f), 1 000 000 euroaMerien biologisen monimuotoisuuden ja […]

Kalatoimialan hallitusohjelmatavoitteet

Elinkeinokalatalouden keskeiset järjestöt ovat julkaisseet yhteiset hallitusohjelmatavoitteet kevään eduskuntavaalien lähestyessä. Fiskerinäringens centrala organisationer har publicerat gemensamma mål för regeringsprogrammet då vårens riksdagsval närmar sig. PDF Suomi PDF Ruotsi

Toimintaohjelman arviointi ja ennakointi – tulokset 2017

Suomen toimintaohjelman vaikuttavuutta arvioi Luonnonvarakeskuksen kalatalouden ja kalakanta-arvioinnin osaajista koostuva tiimi. Arviointia tehdään jatkuvatoimisesti tiiviissä yhteistyössä elinkeinon yrittäjien, hallinnon ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka perusteella kalatalouden kehittämis- ja politiikkatoimia voidaan ohjelmakauden aikana suunnata tehokkaasti oikeisiin kohteisiin. Arviointi palvelee myös EU-komission toimintaohjelman seurantaan liittyviä tietotarpeita. Arvioinnissa seurataan kalatalouden toimialojen ja toimintaympäristön kehitystä ja […]

Perinteinen kalastajaristeily jälleen helmikuussa 2019

Suomen suurimmaksi ammattikalastajatapahtumaksi vuosien varrella kehittynyt seminaariristeily järjestetään nyt 17. kerran 6.-7. helmikuuta 2019. Ohjelma PDF Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Maria Saarinen aktivaattori Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä puh. 0400 260 094 s-posti maria.saarinen@sameboat.fi

SM 2

Östersjöfiske 2020

Simrishamnin kalasatama Allekirjoittanut ja viisi muuta suomalaista osallistui Etelä-Ruotsin Simrishamnissa järjestettyyn Östersjöfiske 2020 -konferenssiin marraskuun puolivälissä. Konferenssin tarkoitus oli toimia tiedonvaihdon sekä kalastuksen kehittämisen ja tulevaisuuden keskustelufoorumina kaikille asiasta kiinnostuneille. Osallistujia oli yhteensä 150; kalastajia, tuottajajärjestöjä, elintarvikeketjun toimijoita, tutkijoita, maaseudun kehittäjiä, ympäristöjärjestöjä, päättäjiä sekä julkisen sektorin edustajia paikalliselta ja kansalliselta tasolta. Konferenssin järjestivät Simrishamnin kunta, Ruotsin maaseutuverkosto, Skoonen lääninhallitus ja Lundin yliopisto. Mikael Lindholm Osa meistä suomalaisista oli kutsuttu puhujiksi; […]

SAKL inno 1

Kalatalouden innovaatiopäivät Vantaalla

Yleisö valmiina ja tilaisuuden moderaattori Jussi Heimonen myös Kalatalouden innovaatiopäivät pidettiin tällä kertaa Vantaalla, jonne oli kokoontunut yli kaksisataa sektorin asiantuntijaa. Innovaatio-ohjelmissa tuli keväällä ensimmäinen toimintavuosi täyteen ja nyt kaksipäiväinen tapahtuma kokosi alan yhteen kuulemaan, mitä ohjelmissa oli saatu aikaan. Torstai sisälsi tutustumisen innovaatio-ohjelmien kuulumisiin, alustuksen digitalisaation hyödyntämisestä kala-alalla ja Työtehoseuran raportin koulutushankkeesta. Perjantaina syvennyttiin eri innovaatio-ohjelmiin kolmessa vaihtoehtoisessa päiväohjelmassa. Päiväohjelmat käsittelevät vesiviljelyä, kaupallista kalastusta ja ympäristöohjelmaa. Euroopan meri- ja […]

Nord Stream 2 hankkeen tiedote kalastajille

Nord Stream 2 yhtiö tiedottaa kaasuputkien valmistelutöistä Suomen talousvyöhykkeellä ja tiedote koskee marraskuuta 2018. Työaluksien ympärillä on varoalue.   NS2 Tiedote 31.10.2018 PDF (englanniksi) Lähde: Nord Stream 31.10.2018

thumbnail image001 1

Kotimainen luonnonkala entistä turvallisempaa

Suomessa on runsaasti luonnonkalaa, jonka käyttöä voi lisätä turvallisesti. Tämä selviää tuoreesta tutkimuksesta, jonka mukaan useimmissa kotimaisissa kaloissa on erittäin vähän ympäristömyrkkyjä. Näitä kaloja ovat mm. siika, muikku ja särki sekä merialueiden ahven, kuha ja made. Lisäämällä kotimaisen luonnonkalan käyttöä voidaan saavuttaa kansanterveydellisiä hyötyjä, lisätä lähiruoan tarjontaa sekä edistää kalataloutta. Luonnonkalojen kulutus poistaa lisäksi vesistä […]