Kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily siirtyy elokuulle

Kaupallisten kalastajien tiedotus- ja koulutusristeilylle, jonka oli tarkoitus lähteä Turusta 2. helmikuuta, joudutaan valitettavasti siirtämään koronatilanteesta johtuen. Uusi ajankohta on 16.–17. elokuuta. Aikataulumuutos saattaa vaikuttaa risteilyn ohjelmaan. Lisätietoja: Anu Niinikorpiasiantuntija, iktyonomi AMKLänsi-Suomen Kalatalouskeskus ryPuh. +358 400 878718anu.niinikorpi@kalatalouskeskus.fi Lähde: Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry 19.1.2022

MMM pyytää lausuntoa EMKVR:n Suomen ohjelmasta 2021–2027

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) Suomen ohjelmasta 2021–2027 ja sen ympäristöselostuksesta. Ohjelman laatiminen perustuu yhteisesti hallinnoitavia rahastoja koskevista yleisistä säännöksistä sekä Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta annettuihin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin. Jäsenvaltioiden on laadittava ohjelma, jolla Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa pannaan toimeen ohjelmakaudella 2021–2027. Ohjelmassa esitetään strategia, […]

Sähköisen kalastuspäiväkirjan tukipalvelut muuttuvat 1.12.2021

Suomessa on EU-kalastusalusrekisteriin merkityille yli 12-metrisille aluksille asennettu valvonta-asetuksen 1224/2009 mukainen kirjaamis- ja raportointijärjestelmä sähköisen kalastuspäiväkirjavelvoitteen toimeenpanon osalta (eLogbook-järjestelmä). Tässä tiedotteessa on kuvattu, miten sähköisen kalastuspäiväkirjan vikatilanteissa tulee toimia ja miten tukipalvelut on järjestetty 1.12.2021 alkaen. Rajavartiolaitoksen (MRCC Turku) kalastuksenseurantakeskus (KSK) toimii EU:n valvonta-asetuksen 1224/2009 mukaisena toimivaltaisena yhteysviranomaisena Suomessa. KSK valvoo ympäri vuorokauden Suomen lipun […]

Selkämerellä kehittymässä runsas silakkavuosiluokka 2021, kookkaiden silakoiden kunto heikkenee edelleen

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusryhmä on palannut Itämerelle suuntautuneelta tutkimusmatkaltaan, jonka aikana selvitettiin silakka- ja kilohailikantojen tilaa. Hyvä uutinen on Selkämerellä kehittyvä keskimääräistä suurempi silakkavuosiluokka 2021. Sen sijaan huolta herättää kookkaimpien silakoiden eli ruoaksi käytettävien kokoluokkien heikentynyt kunto. Juttu kokonaisuudessaan, linkki https://www.luke.fi/uutinen/selkamerella-kehittymassa-runsas-silakkavuosiluokka-2021-kookkaiden-silakoiden-kunto-heikkenee-edelleen/ Lähde: Luke 16.11.2021

Tervetuloa kaupallisten kalastajien tiedotus- ja koulutusristeilylle 2.2.2022!

Länsi-Suomen kalatalouskeskus järjestää kaupallisten kalastajien tiedotus- ja koulutusristeilyn 2.–3. helmikuuta 2022 Viking Line m/s Amorellalla. Risteilyn teemana on ammattikalastuksen tulevaisuus, uudet teknologiat ja tietenkin kala – tulevaisuuden ruoka. Seminaaripäivän aikana kuullaan muun muassa kalastustyötä helpottavista ratkaisuista, kotimaisen kalan edistämisohjelmasta, uusista pyydystyypeistä, ratkaisuista hyljevahinkojen torjumiseksi, uusista kalatuotteista, ja siitä millä keinoilla kasvavaan kalan kysyntään vastataan tulevaisuudessa. […]

Kalatalouden Innovaatiopäivät Vantaalla

Kalatalouden Innovaatiopäivät järjestettiin 4.-5.11.2021 Vantaalla. Tapahtuman teemana oli tällä kertaa Kotimaisen kalan edistämisohjelma. Kaksipäiväisen tapahtuman avasi perinteiseen tyyliin MMM:n elinkeinokalatalousyksikön päällikkö Risto Lampinen. Hän kertoi, että on mukavaa, että pahin korona on ohi, ja ihmisiä sali täynnä. Kotimainen kala on tärkeä aihe ja kaikki näiden tiiviin ohjelman päivillä kietoutuu tämän teeman ympärille. Molempien päivien moderaattorina toimi sujuvaan tyyliinsä […]

Rannikkokalastushankkeen ideointityöpaja Paraisilla 29.11.

Rannikkokalastus – parhaita toimintatapoja -hankkeen toinen työpajakierros käynnistyy marraskuun lopulla Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmän alueella. Kun ensimmäisissä työpajoissa keskityttiin tunnistamaan kehittämiskohteita ja -tilanteita sekä hyviä käytäntöjä, tällä kertaa huomion kohteina ovat ratkaisut. Saaristomeren toimintaryhmän alueen ideointityöpaja pidetään maanantaina 29.11.2021 Paraisten Kalakoululla klo 11:30 alkaen. Tarkemmat tiedot työpajasta liitteenä. Tervetuloa mukaan ideoimaan ja vaikuttamaan! Liite PDF Ilmoittautumiset 22.11.2021 […]

Kiintiöasetus 2022 julkaistu

Alla linkit 29.10. julkaistuun neuvoston asetukseen 2021/1888 Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuonna 2022. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1888&from=EN https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1888&from=EN Lähde: Euroopan unionin virallinen lehti 29.10.2021

Muistutus! Määräaikainen hakumenettely hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamiseksi päättymässä!

Maa- ja metsätalousministeriö avasi syyskuun alussa hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamisen toimenpiteen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014 artikla 40.1.h.). Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvausperiaatteet on kuvattu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmassa 2014−2020 luvussa 4.5. Hakumenettely koskee vuoden 2020 aikana pyydetyn saaliin laskennallista korvaamista. Hakuaika on 1.9.−1.11.2021. Hakemukset on jätettävä viimeistään […]

Vuoden 2022 toimijakohtaisen kalastuskiintiöiden haku ja ei-siirrettävien käyttöoikeuksien haku ELY-keskuksesta alkaa 18.10.2021

ELY-keskus avaa vuoden 2022 toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden sekä ei-siirrettävien käyttöoikeuksien haun ajalle 18.10. – 3.12.2021 klo 16:15 mennessä. Kiintiönhaku Kiintiön haku on mahdollinen vain käyttöoikeuksien haltijoille. Sähköisesti täytettävä kiintiönhakulomake lähetetään käyttöoikeuden haltijoille sähköpostilla. Niille siirrettävän ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden haltijoille, jotka eivät ole ilmoittaneet sähköpostiosoitettansa ELY-keskukselle, hakulomake lähetetään kirjeenä. On erittäin tärkeää, että hakuaikaa noudatetaan ja että vuoden 2021 […]