ProKala siika

Pro Kala kokoontui vuosikokoukseen

Pro Kala ry:n tulevan siikaesitteen materiaalia Vuotta 2012 on hallinnut keskustelu kalastuksen kestävyydestä, kalakantojen riittävyydestä ja erityisesti siian ja lohenkalastuksesta, totesi yhdistyksen toiminnanjohtaja Katriina Partanen esitellessään viime vuoden toimintakertomusta Pro Kala ry:n vuosikokouksessa 18.4 Helsingissä. Vuosi on ollut hyvin vilkas ja toimintaa täynnä. Syksyllä 2012 tehtiin kuluttajatutkimus Kala suomalaisten ruokapöydässä, jotta saatiin meneillään olevaan keskusteluun […]

HannaHaaksi 170413

Roskaantuminen Itämeren ongelmana

Pidä Saaristo Siistinä ry (PSS ry) järjesti 17.4 Turun Ruissalossa seminaarin Itämeren roskaantumisesta. Seminaarissa kuultiin viimeisempiä tuloksia Itämeren rantojen roskaantumista tutkivasta Marlin- projektista sekä asiantuntijapuheenvuoroja mm. mikroroskasta, roskattomasta retkeilystä, biomuoveista ja jätevesipuhdistamojen toiminnasta. SAKL:n edustaja puhui kalastuselinkeinosta ja Itämeren roskaantumisesta. Projektipäällikkö Hanna Haaksi kertoi hankkeesta Baltic Marine Litter (MARLIN). Hanke on neljän Itämeren valtion yhteinen […]

SeAK RS-1ed

Selkämeren Ammattikalastajilla kevätkokous

Selkämeren Ammattikalastajat ry piti kevätvuosikokouksensa 5.4 Porin Reposaaressa. Paikalla oli ammattikalastajia yhdistyksen koko toimialueelta. Kokouksen puhetta johti Sami Veneranta ja sihteerinä toimi Johanna Heikurinen. Tili-  ja rutiiniasioiden ohella kokous käsitteli  ja hyväksyi yhdistykselle uudistetut säännöt. Kokous keskusteli vilkkaasti Heikki Salokankaan alustamasta lohityöryhmän työskentelystä. Salokankaan viesti ei ollut toiveita herättävä ja kalastajat totesivat yhteisesti, että loheen […]

SAKL kokous pori-2

Liiton vuosikokous pidettiin Porissa – Sahlstén jatkaa liiton puheenjohtajana

Suomen Ammattikalastajaliitto valitsi Porissa 22. maaliskuuta pidetyssä vuosikokouksessaan ammattikalastaja Olavi Sahlsténin Naantalista uudelleen puheenjohtajakseen. Valinta oli yksimielinen. Myös edellinen hallitus jatkaa pääpiirteissään samassa kokoonpanossa. Vuosikokous hyväksyi hallituksen esittämän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä hallituksen esittämät linjaukset seuraavalle vuodelle. Vuoden 2014 jäsenmaksuihin tehtiin inflaatiotarkistus. Liiton vuoden 2012 taloudellinen tulos oli positiivinen. Vuosikokous keskusteli ja myös hyväksyi hallituksen […]

Avustuksia haettavana

Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö – Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning  julistaa haettavaksi  avustukset kalatalous- ja luonnonvara-alan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen tukemiseksi sekä merenkulun, kalatalouselinkeinojen ja luonnonvara-alan koulutusta edistävää toimintaa varten.  Säätiön hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan 30.4.2013 mennessä osoitteeseen Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö, Kalakouluntie 72, 21610 Kirjala. Päätökset avustuksista tehdään toukokuun […]

Hyljesietopalkkiot haettavissa

Vuotta 2012 koskevat ammattikalastuksen hyljesietopalkkiot ovat haettavissa. Palkkion hakuaika on 15.3. – 15.4.2013. Huomatkaa, että postin kulkuun on syytä varata vähintään 7 vrk. Tarkistakaa myös kehittämissuunnitelmanne voimassaolo! Sietopalkkiojärjestelmän periaatteet säilyvät ennallaan. Muistutamme, että palkkion maksamisen edellytyksenä on, että hakija on osallistunut hyljekoulutukseen. Vuonna 2013 järjestetään tarpeen vaatiessa koulutustilaisuus niille, joilla ei ole todistusta osallistumisesta hyljekoulutukseen. […]

Merialueen poistokalastustuen hakeminen vuonna 2013

Maa- ja metsätalousministeriö sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELYkeskus) järjestävät valtakunnallisen haun Manner-Suomen merialueen poistokalastustuen osalta. Haku avataan 1.3.2013 ja päättyy 27.3.2013. Hakuun voivat osallistua kaikki Manner-Suomeen rekisteröityneet ammattikalastajat. Samalla alueella toimivat ammattikalastajat voivat ryhmänä tehdä yhteisen hakemuksen. Poistokalastustukea haetaan oman alueen ELY-keskukselta. Hakulomake on saatavissa internetosoitteesta http://www.mmm.fi/fi/index/ektr/tuen_hakeminen.html ja ELY-keskuksilta.   Lähde: MMM 1.3.2013

Risteily 2013 014-1

Kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily 2013

Jälleen ennätysyleisö kalastajien tiedotus- ja koulutusristeilyllä Risteilylle osallistui 110 henkilöä. Saaristomeren ja Selkämeren ammattikalastajille suunnattu tiedotus- ja koulutusristeily järjestettiin 11. kerran 5. – 6. helmikuuta. Tällä kertaa seilattiin Viking Linen uudella M/S Grace aluksella, ja matkaan lähdettiin aikaisemmasta tavasta poiketen illalla. Seminaarimatkaan oli saatu rahoitus Vakka-suomen kalatalousryhmältä, kymmenen prosentin omarahoitusosuudesta vastasi Peimarin koulutuskuntayhtymä. Ammattikalastajien matkakustannuksista […]

Siikatyöryhmän mietintö valmistui

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 31.8.2012 työryhmän, jonka tehtävänä oli antaa esityksiä merellisten siikakantojen kalastuksen kestävyyden edistämiseksi. Siikatyöryhmä on tarkastellut siikakantojen tilaa, vaellussiian uhanalaisuutta ja siiankalastusta koskevia tietoja. Siikatyöryhmä ehdottaa tänään valmistuneessa muistiossaan, että: Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee kalastusasetuksen muutoksen siiankalastuksessa käytettävien verkkojen silmäkokomääräyksistä ja siian syysrauhoituksesta joissa. Sen lisäksi tarkennetaan verkkokalastuksen tilastointia. Verkkojen solmuvälin tulee […]

Sillien perässä -esitelmäsarja

Merikeskus Forum Marinumissa Turussa järjestetään kevään aikana esitelmäsarja liittyen “Sillien perässä – suomalainen valtamerikalastus 1929-1976” -näyttelyyn. Esitelmät pidetään merikeskuksen auditorio Ruumassa (Linnankatu 72) tiistai-iltaisin kello 18.00 ja ne ovat yleisölle maksuttomia.   5.2. Sillit maailmalla    FT Juha Kääriä, Tutkimus- ja kehityspäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu   12.2. Syö silliä! Silli suomalaisten ruokapöydissä Anna Meronen, Forum Marinum   […]