Kalalaskurin innovatiivinen kehitystyö

Erilaisten asioiden laskentatarve on tuttu juttu. Ihmisten liikkumista seurataan automaattilaskimilla, ja mm. jokien nousulohien määrä arvioidaan omalla menetelmällään. Vastaavasti kalastajille olisi tärkeää tietää, onko rysässä saalista ja kuinka paljon, jotta koentamatkat voidaan suunnitella taloudellisesti ja ympäristöä säästäen. Kalojen kulkiessa sisään pyydykseen, umpinaiseen rysään, voisi olettaa olevan helppoa rakentaa laskin, mikä rekisteröi sen ohittavat kalat. Niin […]

MMM päätti Pohjanlahden silakan lisämääristä 2021

Maa- ja metsätalousministeriö päätti 31.5.2021 seuraavaa: Pohjanlahden silakan lisämäärien purkaminen on sallittu siten, että tällä hetkellä voimassa olevat elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen täytäntöönpanolain 20 §:n perusteella jakamat vuotta 2021 koskevat Pohjanlahden silakan toimijakohtaiset kalastuskiintiöt voidaan ylittää enintään kymmenellä prosentilla. Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. PDF MMM:n päätös Lähde: MMM 3.6.2021

Luke tutkii ponttoonirysän koentamenetelmän vaikutusta vapautettavien lohien kuolleisuuteen

Viime kesänä Luonnonvarakeskus (Luke) selvitti Pohjanlahden rannikolla suomalaisten rannikkokalastajien ponttoonirysistä vapautettujen luonnonlohien eloonjääntiä ja vaelluskäyttäytymistä. Pääosa merkityistä lohista oli hyväkuntoisia, mutta jonkin verran havaittiin vaurioita, jotka ovat todennäköisimmin seurausta pyynnistä ja koennasta.  Ruotsissa tehtyjen tutkimusten mukaan lohen vapautuskuolleisuus riippuu muun muassa rysän koentamenetelmästä – lohet vaurioituvat varsinkin koentakourulla varustetuissa rysissä ja niistä vapautettujen lohien kuolleisuus […]

Valtioneuvoston asetus kalastuspäiväkirjaan kirjattavan saalisarvion sallitusta poikkeamasta

Valtioneuvoston asetus kalastuspäiväkirjaan kirjattavan saalisarvon sallitusta poikkeamasta tulee voimaan 1.6.2021. Asetuksessa säädetään turskan, silakan ja kilohailin kalastuksessa saadun, lajittelemattomana puretun saaliin osalta kalastuspäiväkirjaan kirjattujen saalisarvioiden sallitusta lajikohtaisesta virheestä. Euroopan unionin lainsäädännön mukaan jokaisen kokonaispituudeltaan vähintään 10 metrin pituisen kalastusaluksen päällikön on pidettävä kalastuspäiväkirjaa. Kalastuspäiväkirjassa on jokaisen pyyntimatkan osalta eriteltävä kunkin pyydetyn ja aluksella pidetyn lajin […]

Baltic sea seal and cormorant -hankkeen loppuseminaari

Viimeaikaiseen tapaan järjestettiin Baltic sea seal and cormorant -hankkeen loppuseminaari 26.5. webinaarina. Parituntista tilaisuutta seurasi reilu sata asiasta kiinnostunutta ja sen tarkoituksena oli keskustella projektin tuloksista ja alan tulevaisuudesta. Loppuseminaari liittyy kansainväliseen Itämeren hylje- ja merimetsoprojektiin. Se on laaja kalatalousryhmien välinen ponnistus, jonka tarkoituksena on pelastaa pienimuotoinen rannikkokalastus. Neljätoista kalatalousryhmää Suomesta, Virosta, Ruotsista ja Saksasta ovat […]

ELY-keskuksen kalastajainfojen materiaalit saatavilla

Varsinais-Suomen ELY-keskus järjesti kaupallisille lohen kalastajille infotilaisuudet 19.5. ja 20.5.2021. Tilaisuuksien esitykset löydät täältä: Lohenkalastusinfo 2021 Sähköinen ennakkoilmoitusjärjestelmä (eEnnakko-sovellus) Lähde: VARELY ja meri- ja kalatalousverkosto 25.5.2021

Kevyemmillä rysillä särkien pyyntiin

Porin merialueen perinteisesti hyvät kalastusalueet ovat jääneet vähäiselle käytölle harmaahylkeiden ilmaannuttua 2000-luvun alussa. Samalla loppui myös pyydysten kehitystyö. Alueella on kuitenkin kalastettu jonkin verran, ja tietoa saaliista, että markkinoista on. Nyt on Reposaaren kalasatamaan valmistunut rannikkokalastajille kalankäsittelytilat lajittelupöytineen ja nosturilla varustettu purkulaituri, ja kehitystyö saa jälleen vauhtia. Näistä lähtökohdista aloitettiin suunnittelutyö, minkä tavoitteena on tuoda […]

Vuoden 2020 hallintokyselyn keskeiset tulokset

Kalatalousrahaston hallinnointi on ollut palveluhenkistä ja monia ohjelman tavoitteita on onnistuttu edistämään. Eri hallinnonalojen yhteistyötä edellyttäviä tavoitteita ei ole saavutettu riittävästi. Kalataloushallinnon ja kalatalouspolitiikan toimivuutta selvitettiin syksyllä 2020. Kysely liittyi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman arviointiin. Kysely lähetettiin kalatalouden yrittäjille, sidosryhmille ja hallinnolle viime syksynä neljännen kerran. Kyselyyn saatiin yli 260 vastausta ja lähes kaksi […]

VARELY:n viesti lohenkalastajille

Valtioneuvoston asetus 236/2017, 7§ edellyttää: ”Kaupallisen kalastajan tulee viimeistään seitsemän vuorokautta ennen 3—6 §:ssä tarkoitetun lohenkalastuksen aloittamista ilmoittaa pyyntiin asetettavien isorysien sijainnit Varsinais- Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.” Olemme tehneet nettilomakkeen lohirysäpaikkailmoituksen tekemistä varten. Lomakkeeseen pääsette tästä: https://link.webropol.com/s/lohirysa2021 Lomakkeella voitte ilmoittaa kaikki neljä rysää kerralla tai yksitellen. Pyydämme ilmoittamaan rysän sijainnin koordinaatit muodossa: ESIM. 61 00,00 N 020 […]

Toukokuu on Kalakuu!

Kalaa pitäisi syödä ainakin kaksi kertaa viikossa. Pro Kala ry:n teettämistä kuluttajatutkimuksista on kuitenkin käynyt ilmi, että vain noin kolmasosa suomalaisista syö suositusten mukaan. Moni haluaisi asiaan kuitenkin muutosta: neljä viidestä haluaisi lisätä kalansyöntiään. Pro Kala ry lanseeraa Kalakuu-kampanjan, jossa haastetaan kaikki syömään kalaa kahdesti viikossa toukokuun ajan. Toukokuu on luonnonkalan parasta saalissesonkia, jolloin kalatarjonta […]