Rysäkalaa Saimaalta

Haukiveden pohjoisosa Linnasaaren kansallispuistossa ei välttämättä luo mielikuvaa toimivasta kaupallisesta kalastuksesta. Lähinnä hienot maisemat, mökittömät rannat ja saimaannorppa ovat päällimmäiset asiat, jotka yhdistetään tähän seutuun. Kaupallinen kalastaja on norpan ohella harvalukuinen. Jokakeväinen verkkokalastuskielto antoi elintilaa eläimelle, mutta perinteinen kalastus kohtasi samalla ongelman alueella, jossa ei Suur-Saimaan tapaan ole muikkua kalastettavaksi. Yhteistyöllä paikallisten kaupallisten kalastajien, ympäristöjärjestöjen […]

Hyljekalterin uusi versio testiin Raumalla

Jotta meillä pystytään turvaamaan kotimaisen kalan saanti ruokapöytiin, on hyljevahinkoja vähennettävä. Harmaahylkeen kannan kasvu on vaikuttanut kalan liikkeisiin ja saaliin määrään, ja tilanteesta on muodostanut vakava uhka koko rannikkokalastukselle. Yhteiskunnan päätöksellä on perinteisin keino eli metsästys sivuutettu keinovalikoimista ja toimenpiteet ovat keskittyneet hylkeiden kestävien pyydysten kehittämiseen ja hylkeiden karkottamiseen. Kalatalouden innovaatio-ohjelmakokonaisuuteen liittyvään Tutkimuksen ja kalastajien […]

Muistutus: Kuhan alamitan muutosten vaikutuksia tutkiva hanke käynnistynyt – vielä voi liittyä!

Alamitan noston vaikutus kaupallisten kalastajien kuhasaaliisiin ja kuhakantaan Saaristomerellä -hanke on käynnistynyt ja kestää vuoden 2020 loppuun asti. Hanke on osa toimenpidettä Kestävä kalastus – Tutkijoiden ja kalastajien kumppanuus (art. 28; art. 44.3). Tavoitteena on saada selville kuhan alamitan noston vaikutukset kaupallisille kalastajille sekä kuhakannalle. Mukaan tulevat ammattikalastajat sitoutuvat tekemään viikkokohtaisen kirjanpidon kalastuksestaan ohjeiden mukaisesti […]

Määräaikainen hakumenettely hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamiseksi avattu

Maa- ja metsätalousministeriö on päätöksellään 11.6. avannut määräaikaisen hakumenettelyn hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamiseksi. Lisätietoja PDF-tiedostoista alla. ELY-keskukset tiedottavat tarkemmin hakumahdollisuudesta. Päätös, hyljekorvausten määräaikainen hakumenettely 2019 PDF Hakuohje 2019 PDF Arviointilomake PDF Ansökningsanvisning PDF Bedömningsblankett PDF Lähde: MMM 11.6.2019

Suomalaiset haluavat syödä enemmän kotimaista kalaa – mikä estää?

Suomalaiset kuluttajat haluavat syödä kotimaista kalaa, mutta suurin osa kulutuksesta on suuntautunut tuontikalaan. Kotimaisen kalan osuus kulutuksesta ei voi nousta, ellei ammattikalastuksen ja kalanviljelyn tuotanto kasva. Kotimainen kalatalous on kansainvälisestikin erinomainen esimerkki modernin elinkeinotoiminnan ympäristövastuullisuudesta. Se on osa sinistä biotaloutta ja tuo haja-asutusalueelle työtä. Hallitusohjelmaan on useaan kohtaan kirjattu kalatoimialan edistäminen ja toimialan toimintaedellytysten parantaminen. […]

Sopu hallitusohjelmasta – kalatalous myös mukana

Neuvottelutulos hallitusohjelmasta ”Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta” on julkaistu 3.6.2019. Tällä kertaa myös kalatalous ja ammattikalastus mainitaan hallitusohjelmassa. Edellisessä ohjelmassa ammattikalastusta ei huomioitu. Alla on kalataloutta ja ammattikalastusta koskeva osio hallitusohjelman strategisesta osuudesta ”Elinvoimainen Suomi”/ maatalous. Tavoite Kasvua ja työllisyyttä luonnon antimista. Keinot Lisätään kotimaisen kalan tarjontaa ja osuutta […]

osvh1

Onko Suomen vesissä haamuverkkoja?

Haamuverkot ovat kalastajien menettämiä pyydyksiä, jotka kalastavat merissä ja vesistöissä itsekseen. Ne ovat haitta eläimille ja osa merten muoviongelmaa. Suomen ympäristökeskus SYKE ja Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL r.y. ovat alkaneet selvittää Selkämeren haamuverkkotilannetta. Reposaaren kalasataman hoitaja Jorma Marjamäki opastaa kaupungin työntekijöitä käyttämättä jääneiden verkkojen keräämisessä. © Kuva: Markku Saiha / Paapuuri Oy Haamuverkot eivät ole uusi ilmiö. […]

Tornion- ja Simojoen nousulohiseuranta alkanut

Luonnonvarakeskus seuraa lohennousua Tornion- ja Simojokeen kaikuluotaimilla vuosittain toukokuun lopulta elokuun lopulle, jolloin alla olevia kuvaajia päivitetään mahdollisimman ajantasaisesti. Seurantasivulle pääset lyhytosoitteella: www.luke.fi/nousulohet Lähde: Luke

Kalasatamat kartalla

Alla olevasta kartasta voit klikkaamalla tarkastella kalasatamia ja joitakin niiden ominaisuustietoja. Tarkempia tietoja satamista voit kysyä ELY-keskuksista. Kalasatamien tiedot kerättiin vuosina 2017-2018 tehdyssä kalasatamaselvityksessä. Mahdolliset päivitykset kalasatamien tietoihin tulee toimittaa Sinna Seppäselle (sinna.seppanen@merijakalatalous.fi). Satamatietoja päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Taustaa Kalatalouden paikkatietoaineistoa kerättiin ja päivitettiin vuosien 2017-2018 aikana tehdyn kalasatamaselvityksen yhteydessä. Selvityksen keskeinen tavoite oli tunnistaa kalatalouden […]

Kuhan alamitan muutosten vaikutuksia tutkiva hanke käynnistyy

Alamitan noston vaikutus kaupallisten kalastajien kuhasaaliisiin ja kuhakantaan Saaristomerellä -hanke on käynnistynyt ja kestää vuoden 2020 loppuun asti. Hanke on osa toimenpidettä Kestävä kalastus – Tutkijoiden ja kalastajien kumppanuus (art. 28; art. 44.3). Tavoitteena on saada selville kuhan alamitan noston vaikutukset kaupallisille kalastajille sekä kuhakannalle. Mukaan tulevat ammattikalastajat sitoutuvat tekemään viikkokohtaisen kirjanpidon kalastuksestaan ohjeiden mukaisesti […]