Kalatalouden väliaikaiseen koronatukeen muutoksia – haku avataan mahdollisimman pian

Valtioneuvosto hyväksyi kalatalouden väliaikaista koronatukea koskevan asetusmuutoksen 1.10.2020 ja se tuli voimaan 5.10.2020. Muutosten tavoitteena on yhtenäistää kalatalouden yrityksille myönnettävien korona-avustusten ehtoja yritysten yleisen kustannustuen kanssa. Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii avaamaan uusien avustusehtojen mukaisen hakumenettelyn mahdollisimman pian. Kalatalouden väliaikaista koronatukea yhtenäistettiin yritysten yleisen kustannustuen kanssa 5.10.2020 voimaan tulleella valtioneuvoston asetuksen muutoksella (680/2020). Muutoksen taustalla on […]

Kalastusvälineet mukaan SUP-direktiiviin

Euroopan unioni hyväksyi 2019 direktiivin tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä. Tästä käytetään nimitystä SUP-direktiivi ja nyt siihen otetaan mukaan myös kalastusvälineet. Säädös tulee voimaan heinäkuussa 2021 ja aiheesta järjestettiin syyskuussa laaja web-seminaari. Direktiivin tavoitteena on ehkäistä muovituotteista aiheutuvaa meren roskaantumista. Kalastusvälineiden katsotaan kuuluvan tähän joukkoon, vaikka ne eivät pääsääntöisesti olekaan kertakäyttöisiä, mutta niiden katsotaan aiheuttavan EU:n […]

Hyrrän Katso-palvelu poistuu 31.12.2020, vaihda Suomi.fi-valtuutukseen

Verohallinnon tarjoama Katso-valtuutus poistuu käytöstä 31.12.2020. Katso-valtuutusta on tarvittu Hyrrässä yrityksen, yhdistyksen tai muun organisaation puolesta asioimiseen. Jatkossa Suomi.fi-valtuutus korvaa Katso-palvelun. Lisätietoja ja käyttöohjeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/uutiset/siirry-suomi-fi-valtuutuksen-kayttoon/. Suomi.fi-valtuutuksen tekemisessä neuvoo Yritys-Suomi-puhelinpalvelu, puh. 0295 020 500. Lähde: Meri- ja kalatalousverkosto/ Ruokavirasto

Tukala-tilaisuus Vaasassa

Kesän lohimerkintöjen loppuseminaari ja Tukala innovaatio-ohjelmaan liittyvä tilaisuus pidetään Vaasassa perjantaina 13.11.2020 klo 10:00-15:00. Kokouspaikkana on Sokos Hotel Royal Vaasa, Kokoustila Wickström-Levon, Hovioikeudenpuistikko 18, Vaasa. Tilaisuudessa käsitellään hyljeasioita ja rysäpyynnin kehittämismahdollisuuksia sekä erinäisiä muita ajankohtaisia asioita. Tilaisuus on suunnattu rannikkokalastajille. Alustava ohjelma: 10:00 Kahvit ja osanottajien esittäytyminen10:30 Tukalan ajankohtaiset asiat (Ari Leskelä)10:45 Rysälohien vapautuskuolleisuus – […]

Combisteel havas – uutta tekniikkaa siikarysään

Koko hylkeenkestävien rysien kehitystyön ajan on ollut tiedossa, että pyydysten kalastusteho ei ole yhtä hyvä kuin perinteisissä rysissä. Etenkin siian kohdalla kalastavuus oli huomattavasti heikompi. Lohi on suoraviivaisesti etenevä kala, mutta siika on arka ja tutkii tarkasti mihin päänsä laittaa. Tiedolla ei kuitenkaan ole ollut ratkaisevaa merkitystä, koska perinteisillä pyydyksillä ei hylkeiden ilmaannuttua apajille saanut […]

Tervetuloa vuoden 2020 Innovaatiopäiville 5.-6.11. Vantaalle!

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen. Kalatalouden Innovaatiopäivät järjestetään vallitsevasta tilanteesta huolimatta, mutta erityisjärjestelyin. Voit osallistua tapahtumaan joko paikan päällä tai etänä. Paikan päällä osallistuvien määrä on rajoitettu, ja pidämme huolta, että tapahtumaan voi osallistua turvallisesti. Tapahtumaan voi osallistua myös etänä. Osallistuminen on maksutonta, mutta ennakko-ilmoittautuminen vaaditaan. Löydät sivuilta https://www.lyyti.fi/p/kalatalouden_innovaatiopaivat_2020 ohjelman (muutokset mahdollisia), tietoa tapahtumaan osallistumisesta sekä ilmoittautumislomakkeen. Lähde: […]

Muistutus: Luken lohimerkkejä voi vielä palauttaa!

Luonnonvarakeskus tutki kesän aikana ponttonirysästä vapautettujen lohien eloonjäämistä Pohjanlahden rannikolla. Palauta merkki Lukelle, jos sait merkityn lohen ja sinulla on merkki vielä tallessa. Saat myös 25 euron palkkion palauttamisesta. Merkin palauttaminen antaa arvokasta tietoa tutkimushankkeelle ja palvelee myös kalastuksen jatkuvuuden turvaamista. Hankkeesta on kerrottu aikaisemmin SAKL:n verkkosivuilla, katso linkit Luonnonvarakeskus tutkii ponttonirysästä vapautettujen lohien eloonjäämistä Pohjanlahden […]

Mobiilikarkottimen kehitystyö jatkuu

Reilut kaksi vuotta sitten käynnistynyt hylkeiden karkottamiseen pyydyksiltä tähtäävä työ etenee. Viime syksynä Porin Kuuminaisissa aloitettiin kevyemmän mobiililaitteen koekäyttö ja nyt tiedetään, että tämäkin tekniikka toimii ja seuraava askel voidaan ottaa. Kehitystyö on osa kalatalouden innovaatio-ohjelmaan sisältyvää Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus -hanketta, joka on käynnissä Luonnonvarakeskuksen ja mm. SAKL:n yhteisvoimin. Perustana on aiempien kokeilujen […]

Tutkijan silakkakatsaus

Silakka on tärkein kalastuksen kohde ja Suomen kiintiöosuus kertoo kalastettavan määrän. Tieteellinen neuvonanto, jonka antaa ICES eli kansainvälinen merentutkimusneuvosto, luo pohjan EU-komission kiintiöpäätökselle. ICES:n kanta-arviointiryhmässä on mukana myös LUKE:n tutkija Jari Raitaniemi. Hän oli kertomassa tämän hetken silakkatilanteesta SAKL:n vuosikokoukselle. Esitelmä oli osa tutkimuksen ja kalastajien välistä keskustelua, Tukala-hanketta. Kanta-arvio ja neuvonanto pohjautuun useisiin mittareihin, […]