Määräaikainen haku kalasatamainvestointeihin ja meripolitiikan toimenpiteisiin aukeaa 17.4.

Maa- ja metsätalousministeriö avaa määräaikaisen hakumenettelyn Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014−2020 meripolitiikan toimenpiteissä ja kalasatamainvestoinneissa. Hakuaika on 17.4.−28.5.2020. Hakumenettelyssä voidaan myöntää tukea enintään 1,5 miljoonaa euroa kalasatamatoimenpiteisiin ja 265 000 euroa meripolitiikan toimenpiteisiin. Kalasatamatoimenpiteiden hakumenettelyssä tukea voi hakea julkisten tai muuten kaikille avoimien kalasatamien ja purkupaikkojen parantamiseen sekä kalastussuojien rakentamiseen ja nykyaikaistamiseen. Tukea ei […]

Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiön avustukset haettavana

Säätiö julistaa haettavaksi avustukset kalatalous- ja luonnonvara-alan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen tukemiseksi sekä merenkulun, kalatalouselinkeinojen ja luonnonvara-alan koulutusta edistävää toimintaa varten.  Säätiön hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan 30.4.2020 mennessä osoitteeseen Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö, Kalakouluntie 72, 21610 Kirjala. Päätökset avustuksista tehdään toukokuun 2020 aikana. Lisätietoja antaa Kari Kipinoinen, puhelin 050 3277 072, s-posti kari.kipinoinen@livia.fi Lähde: […]

Kalastajalle kiitos – kampanja käynnissä!

Suomalaiset kalastajat ansaitset kiitoksen arvokkaasta työstä. Työ on raskasta, ja sitä tehdään melkeinpä säässä kuin säässä – saaliin määrästäkään ei voi tietää etukäteen. Tämän, usein aamun hämärässä tehtävän työn haluamme tehdä näkyväksi. Hätälä Oy on käynnistänyt koko vuoden 2020 kestävän kampanjan KALASTAJALLE KIITOS, jolla yhtiö kannustaa kaikkia suomalaisia käyttämään enemmän kotimaista luonnonkalaa. Kun kalastajien saaliilla on […]

Koronaviruksen vaikutus kalatalousalaan ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimeenpanoon

Koronaviruksen leviämisellä Euroopassa on vaikutuksia myös kalatalouden yrityksiin ja Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) toimintaan. Tällä hetkellä kalatalouden yritystoiminta ja kalakauppa toimivat suhteellisen normaalisti ja myös kalan ulkomaankauppa sekä logistiikka toimivat. Maa- ja metsätalousministeriö, ELY-keskukset ja Luonnonvarakeskus pitävät keskitetysti yllä ajantasaista tilannekuvaa koronaviruksen aiheuttamista vaikutuksista kalatalousalalle ja kalakauppaan. Hallinto pyrkii omilla toimillaan tukemaan kalan alkutuotannon […]

Usein kysyttyä COVID-19 -koronaviruksesta elintarvikealan yrityksille

Tämänhetkisen tiedon mukaan COVID-19 koronavirus tarttuu sairastuneesta ihmisestä pisaratartuntana toiseen ihmisen, kun sairastunut yskii tai aivastaa. Toistaiseksi yhdenkään ihmisen ei ole todettu sairastuneen elintarvikkeiden välityksellä.  Lisätietoja THL:n internetsivuilla. Saako elintarvikkeita myydä REKO-myyntitapahtumassa? Elintarvikkeita saa myydä edelleen REKO-ringin kautta.  Älä tule myymään elintarvikkeita, jos sinulla on kuumetta, yskää tai muita COVID-19 viittaavia oireita ja huolehdi käsihygieniasta. Puhdista myös mahdolliset […]

MMM: Turvataan arjen jatkuminen ruuantuotannossa

Hallituksen eduskunnalle antama asetusesitys valmiuslain käyttöönottamiseksi ei suoraan kosketa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaa. Oma substanssilainsäädäntömme on sangen kattava ja se mahdollistaa myös hallinnonalan toiminnan poikkeusoloissa. Lainsäädännön antamat valtuudet eläin- ja kasvitautien hävittämiseksi mahdollistavat tehokkaat toimenpiteet käytännössä kaikissa olosuhteissa. Myös elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi lainsäädäntö antaa viranomaiselle valtuudet tuotteiden markkinoilta tapahtuvasta takaisinvedosta aina laitosten sulkemiseen ja tuotteiden myyntikieltoon […]

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstö

Valtioneuvoston linjasi koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi 16.3.2020 kohdassa 2 seuraavasti: ”Koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen […]