Aranda lähti matkalleen

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat lähtevät 21.9. tutkimusmatkalleen Itämerelle keräämään tietoa silakka- ja kilohailikantojen tilasta. Tämänvuotisella matkalla erityisinä kiinnostuksen kohteina ovat kuluvan ja viime vuoden havaintojen pohjalta silakoiden laihtuminen ja koon pieneneminen sekä niiden määrän väheneminen. Matka tehdään entiseen tapaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimusalus Arandalla. Selkämeren silakoiden laihtumista (kuntokertoimen pienentyminen) havaittiin jo viime vuonna tehdyn tutkimusmatkan saalisaineistosta […]

Torsken i Ålands hav

Torsken i södra och centrala Östersjön har under en längre tid mått dåligt, med svag rekrytering och dålig tillväxt. Orsakerna till detta har antagits vara många, så som låg salthalt, brist på föda och parasitangrepp i form av levermask. Samtidig har tillgången på torsk i norra Östersjön och speciellt i Ålands hav varit god. Landskapsregeringen […]

Kalataloushallinnon kuulumiset sekä katsaus kalakantoihin

Suomen Ammattikalastajaliiton hallituksen kesäkokous järjestettiin Turussa 2.-3.9.2021. Ennen varsinaisen kokouksen alkua kalatalouspäällikkö Okku Kalliokoski kävi kalataloushallinnon ajankohtaisia asioita läpi ja Luken erikoistutkija Jari Raitaniemi esitteli ICES:n vuoden 2022 neuvonantojen pohjalla olevia kalakanta-arvioita. Valvonta-asetus ja lohimerkit herättivät keskustelua EU:n valvonta-asetuksen muuttaminen tuli kesällä kommenteille ELY-keskusten virkamiehille. Kokonaisuus on erittäin laaja, ja sillä on paljon vaikutusta ELY-keskusten […]

Määräaikaisen hakumenettelyn avaaminen hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö avaa hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamisen toimenpiteen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014 artikla 40.1.h.). Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvausperiaatteet on kuvattu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmassa 2014−2020 luvussa 4.5. Hakumenettely koskee vuoden 2020 aikana pyydetyn saaliin laskennallista korvaamista. Hakuaika on 1.9.−1.11.2021. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun […]

Lohenkalastus merialueella 2021

Luonnonvarakeskuksen nousulohiseuranta on Tornionjoella näyttänyt, että tänä vuonna ollaan lähes huippuvuosien tasolla. Juhannuksen aikoihin alkanut kiivaampi nousu jatkuu kohtuullisena edelleen ja 80 000 tuhannen lasketun lohen määrä ylittynee lähipäivinä. Kulunut kesä on ollut helteinen ja merivesi on lämmennyt huippulukemiin. Kevät oli kuitenkin tuulinen, ja kalastuksen kannalta Selkämerellä myrskylukemiin noussut tuuli katkaisi pahasti juuri alkaneen rysäkauden. Jokainen […]

Ota kantaa: EMKVR Suomen ohjelman 2021-2027 keskeiset osio

Ota kantaa palvelussa voi 22.8.2021 saakka antaa avointa palautetta Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021-2027 keskeisistä osista.  Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston uuden ohjelmakauden valmistelut ovat parhaillaan käynnissä. Liitteenä alla löydät ohjelmaluonnoksen, jossa on mukana ohjelman keskeisimmät osiot eli strategia, SWOT-analyysi, jonka perusteella on tunnistettu tarpeet, perustelut valinnoille sekä rahoitettavat toimenpiteet. EU-asetukset määrittelevät raamit, […]

Kotimaisen kalan edistämisohjelma hyväksyttiin – kalan syönnistä hyötyy terveys, vesistöt ja talous

Valtioneuvosto hyväksyi tänään 8.7.2021 Kotimaisen kalan edistämisohjelman, jonka tavoitteena on saada suomalaiset syömään keskimäärin 2,5 kala-annosta viikossa vuoteen 2035 mennessä. Erityisesti halutaan lisätä kotimaisen kestävästi tuotetun kalan kulutusta. Tällä hetkellä kalaa syödään noin 1,7 annosta viikossa. Ohjelman tavoitteena on myös lisätä jalostettujen kalatuotteiden vientiä. – Kotimainen kala on voittava yhdistelmä. Syömällä kalaa voi parantaa terveyttään, […]

Kansallisen Itämeren alueen lohi- ja meritaimenstrategian 2020 arviointi

Lohi- ja meritaimenstrategia kattoi ajanjakson 2015–2020. Strategian jatkamista tai päivittämistä varten strategian toteutumista arvioitiin toimenpiteiden toteutumisen ja tavoitteiden saavuttamisen kautta. Strategian tavoitetila ja päämäärät todettiin edelleen päteviksi ja strategian jatkamista pidettiin tärkeänä. Toimintaympäristössä on tapahtunut strategian päämääriä tukevia muutoksia, jotka vaikuttavat päivityksen lähtökohtiin. Strategiakaudella lähestyttiin tavoitetilaa elinvoimaisista lohi- ja meritaimenkannoista ja niiden kestävästä hyödyntämisestä. Myönteisen […]

Lohien vapauttaminen isorysistä sallittua, mutta tietoa vapautuksista kaivataan

Lohien vapauttaminen ponttonirysistä edellyttää koentapussin käyttöä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan mukaan kaupallisen kalastuksen koko saalis on otettava kalastusalukselle ja purettava maihin. Komissio on antanut 22.6.2021 takautuvasti vuoden 2021 alusta alkaen voimassa olevan asetuksen, joka kuitenkin mahdollistaa lohien vapauttamisen rysäkalastuksessa vuosina 2021–2023. Komission uusi asetus sisältää muutoksia aiempaan käytäntöön. Perinteisistä rysistä lohta saa vapauttaa kuten aikaisemminkin, mutta vapautettaessa […]

BSAC:n työryhmät koolla kiintiöneuvonannon käsittelemiseksi

Itämeren neuvoa-antavan komitean (BSAC) työryhmät kokoontuivat 8. ja 9.kesäkuuta käsittelemään nettikokouksessa Kansainvälinen merentutkimusneuvoston (ICES) juuri julkaistua neuvonantoa. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi tanskalainen Michael Andersen ja tilaisuuteen osallistui lähes viisikymmentä komitean jäsentä ja tarkkailijaa. Ensimmäisen päivän ohjelma sisälsi alustuksia niin neuvonannosta kuin Itämeren jäsenvaltioiden yhteistyöelimen (BALTFISH) terveisiä järjestön toiminnasta ja tulevaisuudesta. Virolainen Kaire Märtin kertoi, että BALTFISH valmistelee […]